Automatyczna konfiguracja konta Exchange w programie Outlook 2010/2013

1.  Wejdź do panelu sterowania i kliknij przycisk Konta użytkowników.

konto

2.  Kliknij ikonę Poczta.

Ikona poczty

3.  Kliknij przycisk Pokaż profile…

 Profile użytkownika

4.  Kliknij przycisk Dodaj…

Jeśli masz więcej niż jeden profil, możesz zaznaczyć opcję Monituj o profil, który ma być używany.

Jeżeli profil jest tylko jeden, zostaw ustawienia domyślne.

Dodawanie profilu

5.  Wprowadź w oknie Nowy profil nazwę profilu (nazwa profilu nie ma merytorycznego znaczenia dla konfiguracji konta pocztowego – jest to tylko opis konfiguracji).

Zatwierdź klikając OK.

Nazwa nowego profilu

6.  Uzupełnij poniższe pola danymi swojego konta i zapisz klikając Dalej.

Dane do konfiguracji

7.  Outlook 2010 odnajdzie serwer oraz automatycznie skonfiguruje ustawienia profilu. Warunkiem powodzenia automatycznej konfiguracji jest poprawne skonfigurowanie rekordu autodiscover w DNS domeny używanej w adresie logowania.

Jeśli wyszukiwanie nie powiedzie się, należy samodzielnie skonfigurować profil, ręcznie wpisując dane serwerów Exchange 2010 w Ergonet.pl. (znajdują się w odrębnej instrukcji)

Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Zakończ.

 Konfigurowanie konta

Koniec instalacji

8.  Wybierz nazwę odpowiedniego profilu i kliknij OK.

Wybieranie profilu Outlooka

9.  Wpisz hasło do konta oraz kliknij OK.

Logowanie

Po zalogowaniu się do skrzynki Microsoft Exchange 2010 w Ergonet.pl pojawi się informacja o tworzeniu lokalnej kopii skrzynki. Można już zacząć pracę.
Polecamy:

 • Przekierowanie wszystkich maili na konto innego użytkownika (np. na czas nieobecności)

   W menu narzędzia  główne wybierz: Reguły 2.  Następnie  kliknij:  Zarządzaj regułami  i alertami3. Kliknij pole:  Nowa reguła4. W kreatorze...

  Czytaj więcej
 • Jak sprawdzić zajętość skrzynki pocztowej w programie Outlook

  W lewym dolnym rogu należy prawym klawiszem myszki kliknąć:  ElementyW rozwiniętym menu włącz opcję: Informacje o przydziałach Lub W lewym górnym rogu kliknąć Plik:  Informacje o...

  Czytaj więcej
 • Eksport elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć przycisk Plik. 2. Następnie proszę kliknąć  Otwórz oraz Importuj3. Na karcie Kreator importu i eksportu proszę wybrać akcję Eksport do pliku i kliknąć...

  Czytaj więcej
 • Import elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć Plik  → Otwórz → Importuj2. Wybierz opcję Import z innego programu lub pliku 3. W oknie Importowanie pliku proszę wybrać Plik danych programu Outlook...

  Czytaj więcej

Masz pytania ?