Jak odzyskać plik z backupu Veeam Agent for Microsoft Windows

Jeśli przypadkowo usuniesz pliki lub pliki zostaną uszkodzone, możesz przywrócić je z kopii zapasowej.
W przypadku przywracania na poziomie plików (File Level) można używać kopii zapasowych dowolnego
typu:

 • Volume-level backups - Kopie zapasowe na poziomie woluminów (kopie zapasowe całego komputera lub określonych woluminów)
 • File-level backups - Kopie zapasowe na poziomie plików

Podczas przywracania na poziomie plików Veeam Agent publikuje zawartość kopii zapasowej bezpośrednio
w systemie plików komputera i wyświetla ją w przeglądarce Veeam Backup. Możesz przywrócić pliki i
foldery do ich pierwotnej lokalizacji lub skopiować pliki i foldery do nowej lokalizacji.

1.  Otwórz File Level Restore

2.  Na karcie File Level Restore wybierz dzień, z którego chcesz odzyskać plik, a następnie kliknij Next

3.  Wybierz Open

4.  Po chwili otworzy się okno Backup Browser

5.  Rozwiń menu znajdujące się obok ikony dysku (C:) i wybierz plik, który chcesz odzyskać.

6.  Wybierz żądaną akcję:

 • Copy to – skopiowanie pliku do wybranego folderu
 • Restore – odzyskanie do miejsca docelowego; tutaj są dwie opcje do wyboru:

Overwrite - czyli nadpisanie istniejącego pliku (plik z kopii zapasowej zastąpi oryginalny plik na komputerze docelowym)

lub

Keepobydwa pliki będą dostępne, plik odzyskany zostanie opatrzony prefiksem Restored

Po wybraniu opcji Overwrite
Po chwili oczekiwania plik zostanie odzyskany

7.  Odnajdź odzyskany plik w Eksploratorze Windows:

Polecamy:

 • Instalacja programu Veeam Agent for Microsoft Windows

  Aby zainstalować Backup Agenta, trzeba się zalogować do https://vac.ergonet.pl  jako portal administrator portal operator   Po zalogowaniu:   1.  Wejdź do: Discovery 2.  Otwórz kartę...

  Czytaj więcej
 • Jak odzyskać plik lub folder z kopii zapasowej w portalu Veeam Service Provider Console.

    Pliki i foldery mogą zostać odzyskane do ich pierwotnej lokalizacji lub pobrane na dysk komputera.   Aby przywrócić pliki i foldery z kopii zapasowej, wykonaj następujące czynności: 1....

  Czytaj więcej
 • Tworzenie polityki backupu dla programu Veeam Agent for Microsoft Windows

  1. Zaloguj się kontem administratora do portalu: https://vac.ergonet.pl 2. Kliknij Configuration (w prawym górnym rogu) 3. Backup policies 4.  + New 5.  Wpisz nazwę polityki   6....

  Czytaj więcej

Masz pytania ?