Zaawansowana ochrona poczty biznesowej

E-mail jest najważniejszym środkiem komunikacji w dzisiejszym świecie biznesu. Spam pozostaje zagrożeniem dla produktywności i wydajności w komunikacji e-mail.

Nowość Od maja oferujemy naszym Klientom dostęp do poczty wychodzącej - oznacza to dla administratorów Twojej firmy łatwy dostęp do pełnych logów poczty. To może się przydać przy realizowaniu postanowień RODO w Twojej firmie.
Hostowane rozwiązanie Ergonet.pl Antyspam zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość obsługi poczty e-mail. Jest w pełni zgodne z naszym systemem poczty Exchange 2010 oraz Exchange 2016 i może być szybko wdrożone. Zastosowana Technologia zapewnia optymalne filtrowanie niepożądanych lub szkodliwych wiadomości, ochronę przed wirusami i rzeczywistą ciągłość obsługi poczty e-mail. Usługa eliminuje spam, wirusy oraz inne zagrożenia związane z pocztą e-mail przed dotarciem do serwera poczty. Przychodzące wiadomości e-mail są przekierowywane do zdublowanej architektury serwerowej, w której wiadomości są przetwarzane w czasie rzeczywistym przy użyciu zarówno tradycyjnych filtrów spamu, jak i nowoczesnych metod analizy wiadomości takich jak: sprawdzanie autentyczności, rozpoznawanie cech szczególnych wiadomości, rozbudowanych baz danych URL, analiza źródła wiadomości oraz list dozwolonych i niedozwolonych elementów.

Ergonet antyspam

Właściwości Produktu

Raporty

Istnieją trzy rodzaje raportów przedstawiających wiadomości zatrzymane w kwarantannie: raport o domenie na żądanie, okresowy raport o domenie oraz okresowy raport o użytkowniku. Raporty umożliwiają szybki przegląd wiadomości zaklasyfikowanych przez filtr antyspamowy jako spam oraz pozwalają na sprawdzenie, czy żadne wiarygodne wiadomości e-mail nie zostały zatrzymane. Raporty wyświetlają adresy nadawcy oraz wiersze tematu, a także kryterium, na podstawie którego wiadomość została uznana za spam. Obok każdej wiadomości jest wyświetlane łącze umożliwiające natychmiastowe przeniesienie wiarygodnych wiadomości z kwarantanny do skrzynki odbiorczej użytkownika. Użytkownicy mogą wybrać częstotliwość otrzymywania podsumowań wiadomości-śmieci – raporty mogą być wysyłane raz dziennie lub raz w tygodniu.

Czytaj więcej
Kwarantanna spamu

Kwarantanna jest specjalnym folderem, w którym umieszczane są wiadomości, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są typowymi wiadomościami zawierającymi spam. Administrator ma możliwość zwalniania z kwarantanny wiadomości, które zostały błędnie zaklasyfikowane jako spam tak, aby mogły one dotrzeć do skrzynki odbiorczej użytkownika. Może również skorzystać z możliwości podglądu wiadomości znajdującej się w kwarantannie jeśli istnieje konieczność upewnienia się co do jej wiarygodności. Wiadomości są przechowywane w folderze kwarantanny przez 14 dni. Po tym okresie są automatycznie usuwane.

Czytaj więcej
Dostęp do folderu kwarantanny

Użytkownicy mogą przejrzeć wiadomości uznane za spam w następujący sposób:

  • Codzienne raporty otrzymywane na swoje konto w Ergonet.pl. Jeśli wśród niechcianych wiadomości znajdzie się wiadomość fałszywie zaklasyfikowana jako spam, użytkownik może skorzystać z opcji "zwolnij" a wiadomość ta trafi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej
  • Bezpośredni dostęp do folderu kwarantanny znajdującego się na serwerze antyspamowym – dostęp ten pozwala na częstsza kontrolę folderu kwarantanny, np. w przypadku trafienia tam wiadomości fałszywie sklasyfikowanej jako spam w godzinach pracy. Z tego poziomu można również "zwolnić" fałszywie sklasyfikowane wiadomości.

Czytaj więcej
Wyszukiwarka logów

W panelu zarządzania filtrem antyspamowym można przejrzeć dzienniki wiadomości z ostatnich 28 dni w celu uzyskania informacji szczegółowych nt. wiadomości przesyłanych na określone adresy. Można w ten sposób ustalić czy wiadomość została zaakceptowana przez serwer antyspamowy, odrzucona, czy też tymczasowo odrzucona – zatrzymana przez szarą listę.

Czytaj więcej
Szara lista

Filtr antyspamowy Ergonet.pl pozwala na włączenie szarej listy — dodatkowej ochrony przed niechcianymi wiadomościami. W przypadku włączenia szarej listy dla domeny, serwery filtrujące wysyłają do nierozpoznanych serwerów poczty wychodzącej wiadomość o tymczasowym wstrzymaniu. Wiarygodny serwer pocztowy zawsze ponawia przesyłanie wiadomości po jej tymczasowym wstrzymaniu — zwykle po kilku minutach, która tym razem zostanie przyjęta przez serwer odbiorcy. Jeśli wiadomość została wysłana z serwera rozsyłającego spam, na ogół nie zostanie wysyłana ponownie.

Czytaj więcej
Biała lista nadawców

Nadawcy wiadomości e-mail, którzy zostaną wpisani na białą listę nie będą weryfikowani przez filtr antyspamowy. Będą zaufanymi nadawcami poczty e-mail. Nadawcę można dodać do listy dozwolonych elementów w panelu zarządzania filtrem antyspamowym. Można dodawać pojedynczych nadawców (np. niespam@niespam.pl) lub całą domenę nadawcy (np.niespam.pl)

Czytaj więcej
Czarna lista nadawców

Wiadomości e-mail od nadawców, których adresy e-mail zostały wpisane na tą listę nie będą dostarczane do Twojej skrzynki e-mail w Ergonet.pl. Nadawcę można dodać do czarnej listy w panelu zarządzania filtrem antyspamowym. Można dodawać pojedynczych nadawców (np. spam@spam.pl) lub całą domenę nadawcy (np.spam.pl)

Czytaj więcej
Dowiedz się więcej o naszym produkcie !

Napisz do nas aby dowiedzieć się wszystkiego o naszych usługach

Masz pytania ?