Veeam Backup for Microsoft 365 v6 – nowości

Co nowego przyniosła aktualizacja Veeam Backup for Microsoft 365

Przypadkowe usunięcie danych to jeden z najczęstszych scenariuszy utraty danych. Oprócz tego, krytyczne zasoby firmowe są coraz częściej celem ataków typu ransomware. Oprogramowanie ransomware szyfruje dane na komputerach pracowników, odbierając im tym samym dostęp do kluczowych plików i powodując zastój w działalności firmy. Dostęp można odzyskać, ale wiąże się to najczęściej z zapłaceniem wysokiego okupu cyberprzestępcom. Dopiero po uiszczeniu często astronomicznej wręcz kwoty, można otrzymać klucz deszyfrujący dane i pozwalający na dalsze prowadzenie biznesu.
Veeam Backup for Microsoft 365 to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych przechowywanych w usłudze Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business i Microsoft Teams, dzięki czemu możemy mieć pewność, że firmowe dane będą zawsze dostępne i stale chronione. Wersja 6.0 oprogramowania Veeam Backup for Microsoft 365 koncentruje się na dodaniu portalu samoobsługowego dla użytkowników oraz operatorów odzyskiwania danych, funkcji tworzenia kopii zapasowych na tańszych platformach pamięci obiektowej, dodatkowych opcjach backupu dla witryn SharePoint i poprawie wydajności.

Veeam Backup for Microsoft 365

Wraz z nową wersją oprogramowania otrzymujemy:

  Dostęp do samoobsługowego portalu odzyskiwania danych

Portal daje użytkownikom końcowym oraz administratorom bezpieczny dostęp do danych kopii zapasowych poczty Exchange, platformy SharePoint oraz OneDrive z dowolnej lokalizacji oraz możliwość ich przywrócenia do usługi Microsoft 365. Można w nim łatwo udzielać uprawnień i dostępu do przywracania w całej organizacji bez konieczności bezpośredniego dostępu do serwera kopii zapasowych, co pozwala zaoszczędzić czas przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa administracyjnego.
W portalu mamy do wyboru dwa sposoby konfiguracji. Pierwszy z nich to samoobsługa dla użytkowników, która pozwala administratorom delegować przywracanie wiadomości e-mail, plików i innych danych do użytkowników końcowych. Drugi sposób to konfiguracja samoobsługi dla operatorów przywracania danych umożliwiająca odzyskiwanie danych w imieniu określonej grupy użytkowników. Operacje przywracania danych będą korzystać z uwierzytelniania Microsoft w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do portalu przywracania danych. Jeśli w organizacji jest włączone uwierzytelnianie wieloczynnikowe, użytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych elementów uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do danych kopii zapasowych w celu ich przywrócenia. Ponadto operatorom przywracania można przypisać różne zakresy przywracania na podstawie użytkowników, witryn SharePoint i grup Microsoft. Połączenie tych samoobsługowych funkcji pozwoli odciążyć dział IT w każdej organizacji i umożliwi użytkownikom dostęp do danych w dowolnym momencie.

  Możliwość tworzenia dodatkowych egzemplarzy kopii zapasowych w tańszej długoterminowej pamięci masowej

Dodatkowa kopia to dodatkowe zabezpieczenie przed utratą danych oraz poczucie spokoju i pewność, że nasze dane są chronione. Najnowsza wersja Veeam Backup for Microsoft 365 uwzględnia również scenariusz długoterminowej retencji, umożliwiając kopiowanie najnowszych backupów z głównych repozytoriów obiektowej pamięci masowej do tanich pamięci masowych na poziomie archiwów, takich jak Azure Archive, Amazon Glacier i Glacier Deep Archive.
Dzięki elastycznym opcjom harmonogramu, można wybrać opcje natychmiastowego kopiowania każdego nowego punktu odzyskiwania lub ustawić kopię okresową, aby zoptymalizować ruch i zapotrzebowanie na powierzchnię.

  Dodatkowe opcje backupu danych przechowywanych na platformie SharePoint

W wersji 6 pojawiła się również dodatkowe opcje dla użytkowników usługi SharePoint Online:

1.   możliwość odzyskiwania danych do innej niż macierzysta organizacji Microsoft 365, do organizacji on-premises lub do innego zbioru witryn w     ramach tej samej organizacji. Przywracanie danych do nowej lokalizacji dostępne jest za pomocą interfejsu obsługiwanego przez kreatora.

2.  wsparcie dla dużych przedsiębiorstw z oddziałami rozporoszonymi geograficznie, ale skupiających użytkowników i dane w jednej organizacji.

3.  wsparcie dla zmienionych domen SharePoint Online szczególnie potrzebne firmom, które zmieniły markę oraz firmom, które przeszły fuzje lub zostały przejęte porzez inne przedsiebiorstwa.

  Funkcja automatycznej aktualizacji

Oprogramowanie Veeam może samodzielnie i automatycznie wgrywac poprawki i krytyczne aktualizacje. Wystarczy w dowolnym momencie zaznaczyć tę opcję w ustawieniach.

Opcje aktualizacji programu Veeam Backup for Microsoft 365

  Nowy instalator

Nowy instalator oprogramowania umożliwia wdrożenie i zarządzanie wersją v6 rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 oraz jego wybranymi komponentami. Można wybrać opcję zdalnej instalacji konsoli Veeam Backup for Microsoft 365, modułów PowerShell lub serwerów REST API.

  Poprawa wydajności

W najnowszej wersji rozwiązania do kopii bezpieczeństwa danych o365 zmniejszono rozmiar lokalnej pamięci podręcznej utrzymywanej dla repozytoriów pamięci obiektowej, a także zmniejszono obciążenie komponentów Veeam Backup for Microsoft 365.
Dzieki optymalizacji przetwarzania zdarzeń z kolei, zwiększono szybkość komunikacji między serwerem backupu, a serwerami proxy i konsolą.
Dodatkowo, oprogramowanie pozwala na dwa razy szybszą migrację danych z lokalnych repozytoriów do pamięci obiektowej dla witryn SharePoint (do 100 tys. elementów na pojedynczej liście).

Więcej informacji na temat funkcjonalności, które przyniosła wersja 6 Veeam Backup for Microsoft 365 znajduje się tutaj

Twoja próbna licencja Microsoft Teams Exploratory wkrótce wygaśnie?

Co zrobić, aby usługa nie przestała działać?

Aplikacja Teams Exploratory została udostępniona bezpłatnie jako 12-miesięczna subskrypcja (od początkowej rejestracji użytkownika) dla wszystkich nowych klientów usługi o365, którzy korzystali z usługi Azure Active Directory, ale nie subskrybowali licencji na usługę Teams (czyli korzystali z innego produktu o365, nie zawierającego MS Teams). Licencje pojawiły się automatycznie na stronie portal.office.com organizacji. Początek subskrypcji Teams Exploratory nastąpił kiedy pierwszy użytkownik w organizacji (w tenancie) przypiął udostępnioną licencję Teams Exploratory. Taka licencja wygasa po 12 miesiącach. Data wygaśnięcia ma zastosowanie dla wszystkich użytkowników w tej samej organizacji, ponieważ 12-miesięczny okres rozpoczyna się w dniu podpięcia pierwszej takiej licencji.
Jeśli chcesz sprawdzić kiedy wygaśnie Twoja licencja Teams Exploratory, na stronie portal.office.com w obszarze Administracja wejdź w Rozliczenia → Twoje produkty
Oczywiście odpowiednio wcześniej otrzymasz powiadomienie od Microsoft o zbliżającym się wygaśnięciu wersji próbnej Teams Exploratory.

Jakie działania powinieneś podjąć przed wygaśnięciem licencji próbnej, aby nie utracić dostępu do usługi Microsoft Teams?

Należy zaplanować podpięcie licencji płatnych Microsoft Teams przed datą wygaśnięcia, aby użytkownicy nie stracili dostępu do usługi Teams.
Użytkownicy stracą dostęp do aplikacji Teams 30 dni po wygaśnięciu okresu próbnego. Jeśli licencje komercyjne zostaną podpięte w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia Teams Exploratory, dostęp zostanie odzyskany i dane dotąd przechowywane w Teams Expoloratory nie zostaną utracone. Jednak po 60 dniach dane użytkowników są usuwane. Wszystkie dane pozostaną po przypisaniu użytkownikom nowej (płatnej) licencji Teams, pod warunkiem, że zostali oni dodani w czasie prolongaty (‘grace period’).

Jaką licencję płatną wybrać, aby móc korzystać z usługi Microsoft Teams?

Dotychczas Microsoft niestety nie oferował usługi Teams jako osobnej subskrypcji – Teams dostępny był jako dodatek do innych usług w pakietach o365.
W tym miesiącu jednak pojawił się nowy produkt: Microsoft Teams Essentials, zatem w związku ze zbliżającym się wygaśnięciem próbnej wersji Teams Exploratory, można po prostu wykupić Teams Essentials.

Jakie funkcjonalności zawiera licencja Microsoft Teams Essential?

 • nieograniczone spotkania grupowe do 30 godzin
 • maks. 300 uczestników na spotkanie
 • 10 GB magazynu w chmurze dla każdego użytkownika
 • nieograniczony czat ze współpracownikami i klientami
 • skrzynka pocztowa Exchange 2GB
 • udostępnianie plików, zadania i sondy
 • szyfrowanie danych dotyczących spotkań, czatów i rozmów oraz plików
 • pomoc techniczna przez telefon i Internet przez cały czas
 • dostosowywane tła
 • planowanie spotkań
 • tłumienie hałasu
 • i wiele innych

Usługa Microsoft Teams Essentials dostępna jest bezpłatnie w wersji próbnej przez 30 dni – skontaktuj się z nami jeśli chcesz z niej skorzystać.

Cena licencji komercyjnej to €3.40.

Tańsza opcja dla mniej wymagających użytkowników

Jeśli wśród państwa pracowników są użytkownicy, których praca nie wymaga korzystania ze wszystkich możliwości Microsoft Teams, warto rozważyć zakup licencji Microsoft 365 F1.
Licencja ta przeznaczona jest dla tzw. pracowników pierwszego kontaktu (ang. frontline workers) i daje im narzędzia, które pozwalają z jeszcze większym zaangażowaniem uczestniczyć w działalności firmy.

Oprócz standardowych funkcjonalności zawartych w Microsoft Teams, licencja zawiera również inne popularne aplikacje usługi Microsoft 365, przy czym należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia:

 • SharePoint Online (brak witryny osobistej i skrzynki pocztowej witryny)
 • OneDrive (2GB dla użytkownika, dostęp tylko przez przegladarkę)
 • Aplikacje pakietu Office dostępne przez przegladarkę oraz dla urządzeń przenośnych
 • Microsoft Bookings
 • Microsoft Planner
 • Microsoft Stream (możliwe jest tylko korzystanie; nie ma możliwości publikowania i udostępniania treści)

Usługa Teams wchodząca w skład pakietu F1 jest również lekko okrojona w porównaniu z Microsoft Teams Essentials opisanym powyżej. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą nawiązywać połączenie audio/wideo tylko z jedną osobą i nie mogą tworzyć spotkań online.

Webex Calling – centrala telefoniczna w chmurze

Webex Calling – centrala telefoniczna w chmurze
Webex Calling to usługa telefoniczna w chmurze, która pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu – bez kosztów utrzymania firmowej centrali telefonicznej i kłopotów związanych z jej zarządzaniem. Usługa nie jest przypisana do jednej konkretnej lokalizacji, biura czy siedziby firmy, a administrator zarządza numerami, połączeniami i dostępnymi funkcjonalnościami logując się do panelu kontrolnego przez przeglądarkę.
Taka usługa jest szczególnie atrakcyjną ofertą dla firm, których pracownicy pracują w różnych lokalizacjach (w tym zdalnie z domu) i chcą korzystać z firmowych stacjonarnych numerów telefonów.

Połączenia telefoniczne Webex

Webex – bezpieczne spotkania online, wideokonferencje, czat

Webex to bogate w funkcje, ale łatwe w użyciu rozwiązanie do współpracy, które zapewnia łączność między użytkownikami w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Webex łączy rozmowy telefoniczne, wiadomości, spotkania online, udostępnianie plików, tablice i nie tylko – w jednej eleganckiej aplikacji – dzięki czemu możesz usprawnić pracę zespołową i osiągać wspaniałe wyniki szybciej niż kiedykolwiek dotychczas.

Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak szybko rozwijających się innowacji technologicznych oraz coraz bardziej efektywnych rozwiązań dla pracy grupowej. Współpraca często obejmuje nie tylko użytkowników wewnętrznych, ale także zewnętrznych partnerów biznesowych . Aby wspierać swoje zespoły, potrzebujesz narzędzi, które łatwo łączą ludzi i umożliwiają im produktywną współpracę. Jednocześnie musisz spełniać coraz bardziej złożone wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności, które są kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Nadszedł czas, abyś spojrzał na nowe środowisko współpracy zespołowej, które umożliwia Webex.

Webex

Gdy potrzebny jest klaster Kubernetes w chmurze VMware

Wielu naszych klientów wykorzystuje środowisko cloud computing do przechowywania plików, ale też zarządzania różnymi rozwiązaniami i platformami, które wykorzystują w swojej pracy. Jedną z najczęściej wykorzystywanych technologii jest open-sourcowa platforma Kubernetes. Dobrą wiadomością jest to, że VMware pozwala w pełni zintegrować klastry Kubernetes ze swoim środowiskiem. W efekcie klienci mają dostęp do naprawdę kompleksowego rozwiązania!

Masz pytania ?