Jak odzyskać plik lub folder z kopii zapasowej w portalu Veeam Service Provider Console.

 

Pliki i foldery mogą zostać odzyskane do ich pierwotnej lokalizacji lub pobrane na dysk komputera.

 

Aby przywrócić pliki i foldery z kopii zapasowej, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do portalu Veeam Service Provider Console (https://vac.ergonet.pl)

2. Kliknij przycisk Protected Data

3. Kliknij nazwę komputera, z którego kopii zapasowej chcesz odzyskać dane i przejdź do portalu przywracania File-Level Restore Portal

 

 

4. Portal przywracania na poziomie plików zostanie otwarty w nowej karcie.

5. Kliknij Select…

 

 

6. W oknie Select Restore Point wybierz punkt przywracania, z którego chcesz przywrócić pliki i kliknij Wybierz.

    Aby wybrać najnowszy punkt przywracania, można kliknąć Select Latest Restore Point (Wybierz najnowszy punkt przywracania).

 

 

7. W strukturze folderów po lewej stronie wybierz właściwy folder.

8. Na wyświetlonej liście zawartości folderu wybierz pliki i foldery, które chcesz przywrócić.

9. W górnej części listy kliknij przycisk Add to Restore List (Dodaj do listy przywracania).

 

 

 

10. Kliknij Restore List

 

 

11. Wybierz plik, który ma zostać odzyskany oraz rozwiń opcje przywracania (Restore)

 

 

 

 • Aby nadpisać oryginalne elementy na komputerze zdalnym elementami przywróconymi z kopii zapasowej, kliknij Restore > Overwrite.

 

 • Aby zapisać elementy przywrócone z kopii zapasowej obok oryginalnych elementów na komputerze zdalnym, kliknij Przywróć > Zachowaj.

 

Portal Veeam Service Provider doda przedrostek RESTORED- do nazwy przywróconego pliku lub folderu i zapisze go w tej samej lokalizacji, w której znajduje się oryginalny plik.

 

 

 

 

Widok odzyskanego pliku

 

 

12. Aby zapisać przywrócone elementy na komputerze, kliknij przycisk Download.

 

 

 

 

W oknie Download Files wpisz poświadczenia lokalnego konta administratora na komputerze, na którym jest zainstalowany Veeam Agent for Microsoft Windows, i kliknij przycisk Verify.

 

 

 

Panel Veeam Service Provider zapisze archiwum ZIP z przywróconymi plikami w domyślnej lokalizacji pobierania na komputerze.

 

 

Polecamy:

 • Jak odzyskać plik z backupu Veeam Agent for Microsoft Windows

  Jeśli przypadkowo usuniesz pliki lub pliki zostaną uszkodzone, możesz przywrócić je z kopii zapasowej.W przypadku przywracania na poziomie plików (File Level) można używać kopii zapasowych...

  Czytaj więcej
 • Instalacja programu Veeam Agent for Microsoft Windows

  Aby zainstalować Backup Agenta, trzeba się zalogować do https://vac.ergonet.pl  jako portal administrator portal operator   Po zalogowaniu:   1.  Wejdź do: Discovery 2.  Otwórz kartę...

  Czytaj więcej
 • Tworzenie polityki backupu dla programu Veeam Agent for Microsoft Windows

  1. Zaloguj się kontem administratora do portalu: https://vac.ergonet.pl 2. Kliknij Configuration (w prawym górnym rogu) 3. Backup policies 4.  + New 5.  Wpisz nazwę polityki   6....

  Czytaj więcej

Masz pytania ?