Automatyczna konfiguracja konta Exchange w programie Outlook 2016

1.  Wejdź do panelu sterowania i kliknij przycisk Poczta (lub Konta użytkowników, a następnie Poczta/Mail)

konto

2.  Kliknij przycisk Pokaż profile…

 Profile użytkownika

3.  Kliknij przycisk Dodaj…

Jeśli masz więcej niż jeden profil, możesz zaznaczyć opcję Monituj o profil, który ma być używany.

Jeżeli profil jest tylko jeden, zostaw ustawienia domyślne.

Dodawanie profilu

4.  Wprowadź w oknie Nowy profil nazwę profilu (nazwa profilu nie ma merytorycznego znaczenia dla konfiguracji konta pocztowego – jest to tylko opis konfiguracji).

Zatwierdź klikając OK.

Nazwa nowego profilu

5.  Uzupełnij poniższe pola danymi swojego konta i zapisz klikając Dalej.

Dane do konfiguracji

6.  Outlook 2016 odnajdzie serwer oraz automatycznie skonfiguruje ustawienia profilu. Warunkiem powodzenia automatycznej konfiguracji jest poprawne skonfigurowanie rekordu autodiscover w DNS domeny używanej w adresie logowania.

Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Zakończ.

W międzyczasie aplikacja poprosi o hasło do konta pocztowego:

Koniec instalacji

7.  Gratulacje! Konto zostało pomyślnie skonfigurowane.  proszę zatwierdzić przyciskiem Zakończ.

Wybieranie profilu Outlooka

Po zalogowaniu się do skrzynki Microsoft Exchange 2016 w Ergonet.pl pojawi się informacja o tworzeniu lokalnej kopii skrzynki. Można już zacząć pracę.
Polecamy:

 • Przekierowanie wszystkich maili na konto innego użytkownika (np. na czas nieobecności)

   W menu narzędzia  główne wybierz: Reguły      2.  Następnie  kliknij:  Zarządzaj regułami  i alertami 3. Kliknij pole:  Nowa reguła 4. W kreatorze reguł należy zaznaczyć:   Zastosuj...

  Czytaj więcej
 • Jak sprawdzić zajętość skrzynki pocztowej w programie Outlook

  W lewym dolnym rogu należy prawym klawiszem myszki kliknąć:  Elementy W rozwiniętym menu włącz opcję: Informacje o przydziałach Po najechaniu myszką na zaznaczoną wartość pojawi się...

  Czytaj więcej
 • Eksport elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć przycisk Plik, a następnie Otwórz i eksportuj oraz Importuj/eksportuj 2. Na karcie Kreator importu i eksportu proszę wybrać akcję Eksport do pliku i kliknąć  Dalej 3. Na...

  Czytaj więcej
 • Import elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

    Proszę kliknąć przycisk Plik, a następnie Otwórz i eksportuj oraz Importuj/eksportuj.   2. Wybierz opcję Import z innego programu lub pliku i Dalej. 3. W oknie Importowanie pliku...

  Czytaj więcej
 • Co to jest skrzynka zasobu

  Skrzynki zasobów tworzą się domyślnie jako skrzynki wyłączone – po wybraniu opcji:  skrzynka sala lub skrzynka wyposażenie.  Skrzynki takie w panelu HostAdmin opatrzone są czerwonym znakiem...

  Czytaj więcej

Masz pytania ?