Import elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

 1.   Proszę kliknąć przycisk Plik, a następnie Otwórz i eksportuj oraz Importuj/eksportuj.

 

2. Wybierz opcję Import z innego programu lub pliku i Dalej.

Import z innego pliku w programie Outlook


3. W oknie Importowanie pliku proszę wybrać Plik danych programu Outlook (pst) oraz kliknąć Dalej


Plik danych programu Outlook


4. Proszę kliknąć  przycisk Przeglądaj, a następnie wybrać plik do zaimportowania.

    Kliknij przycisk Dalej.

    Uwaga:   Zaleca się, aby w polu Opcje kliknąć opcję Nie importuj duplikatów, chyba że importowane informacje mają zastąpić lub zduplikować elementy już istniejące w programie Outlook.


Import do pliku .pst


Jeśli do pliku danych programu Outlook (pst) przypisano hasło, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła i kliknięcie przycisku OK.

5. Ustaw opcje dotyczące importowania elementów.  Zwykle nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.


Import do pliku .pst

Pole wyboru Uwzględniaj podfoldery jest domyślnie zaznaczone. Wszystkie foldery znajdujące się w wybranym folderze zostaną zaimportowane.

Domyślnie zaznaczona opcja Importuj elementy do tego samego folderu w powoduje dopasowanie folderów z zaimportowanego pliku do folderów w programie Outlook.  Jeśli dany folder nie istnieje w programie Outlook, zostanie on utworzony.

Proszę kliknąć przycisk Zakończ.

Polecamy:

 • Eksport elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć przycisk Plik, a następnie Otwórz i eksportuj oraz Importuj/eksportuj 2. Na karcie Kreator importu i eksportu proszę wybrać akcję Eksport do pliku i kliknąć  Dalej 3. Na...

  Czytaj więcej
 • Jak sprawdzić zajętość skrzynki pocztowej w programie Outlook

  W lewym dolnym rogu należy prawym klawiszem myszki kliknąć:  Elementy W rozwiniętym menu włącz opcję: Informacje o przydziałach Po najechaniu myszką na zaznaczoną wartość pojawi się...

  Czytaj więcej
 • Przekierowanie wszystkich maili na konto innego użytkownika (np. na czas nieobecności)

   W menu narzędzia  główne wybierz: Reguły      2.  Następnie  kliknij:  Zarządzaj regułami  i alertami 3. Kliknij pole:  Nowa reguła 4. W kreatorze reguł należy zaznaczyć:   Zastosuj...

  Czytaj więcej
 • Automatyczna konfiguracja konta Exchange w programie Outlook 2016

  1.  Wejdź do panelu sterowania i kliknij przycisk Poczta (lub Konta użytkowników, a następnie Poczta/Mail) 2.  Kliknij przycisk Pokaż profile…   3.  Kliknij przycisk Dodaj… Jeśli masz więcej...

  Czytaj więcej
 • Co to jest skrzynka zasobu

  Skrzynki zasobów tworzą się domyślnie jako skrzynki wyłączone – po wybraniu opcji:  skrzynka sala lub skrzynka wyposażenie.  Skrzynki takie w panelu HostAdmin opatrzone są czerwonym znakiem...

  Czytaj więcej

Masz pytania ?