Import elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

1. Proszę kliknąć Plik  → Otwórz → Importuj
2. Wybierz opcję Import z innego programu lub pliku

Import z innego pliku w programie Outlook
3. W oknie Importowanie pliku proszę wybrać Plik danych programu Outlook (pst) oraz kliknąć Dalej
Plik danych programu Outlook
4. Proszę kliknąć  przycisk Przeglądaj, a następnie wybraćplik do zaimportowania.

    Kliknij przycisk Dalej.

    Uwaga:   Zaleca się, aby w polu Opcje kliknąć opcję Nie importuj duplikatów, chyba że importowane informacje mają zastąpić lub zduplikować elementy już istniejące w programie Outlook.
Import do pliku .pst
Jeśli do pliku danych programu Outlook (pst) przypisano hasło, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła i kliknięcie przycisku OK.

5. Ustaw opcje dotyczące importowania elementów.  Zwykle nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.
Import do pliku .pst

Pole wyboru Uwzględniaj podfoldery jest domyślnie zaznaczone. Wszystkie foldery znajdujące się w wybranym folderze zostaną zaimportowane.

Domyślnie zaznaczona opcja Importuj elementy do tego samego folderu w powoduje dopasowanie folderów z zaimportowanego pliku do folderów w programie Outlook.  Jeśli dany folder nie istnieje w programie Outlook, zostanie on utworzony.

Proszę kliknąć przycisk Zakończ.

Polecamy:

 • Automatyczna konfiguracja konta Exchange w programie Outlook 2010/2013

  1.  Wejdź do panelu sterowania i kliknij przycisk Konta użytkowników. 2.  Kliknij ikonę Poczta. 3.  Kliknij przycisk Pokaż profile…   4.  Kliknij przycisk...

  Czytaj więcej
 • Przekierowanie wszystkich maili na konto innego użytkownika (np. na czas nieobecności)

   W menu narzędzia  główne wybierz: Reguły 2.  Następnie  kliknij:  Zarządzaj regułami  i alertami3. Kliknij pole:  Nowa reguła4. W kreatorze...

  Czytaj więcej
 • Jak sprawdzić zajętość skrzynki pocztowej w programie Outlook

  W lewym dolnym rogu należy prawym klawiszem myszki kliknąć:  ElementyW rozwiniętym menu włącz opcję: Informacje o przydziałach Lub W lewym górnym rogu kliknąć Plik:  Informacje o...

  Czytaj więcej
 • Eksport elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć przycisk Plik. 2. Następnie proszę kliknąć  Otwórz oraz Importuj3. Na karcie Kreator importu i eksportu proszę wybrać akcję Eksport do pliku i kliknąć...

  Czytaj więcej

Masz pytania ?