Przekierowanie wszystkich maili na konto innego użytkownika (np. na czas nieobecności)

 1.  W menu narzędzia  główne wybierz: Reguły
Reguły w programie Outlook
2.  Następnie  kliknij:  Zarządzaj regułami  i alertami
Reguły w programie Outlook
3. Kliknij pole:  Nowa reguła
Tworzenie nowej reguły Outlooka
4. W kreatorze reguł należy zaznaczyć:   Zastosuj regułę do odbieranych wiadomości i kliknąć Dalej
Kreator reguł Outlooka
5. Nie zaznaczamy żadnych warunków w kreatorze reguł.
Warunki reguł Outlooka
6. Na  pytanie o zastosowanie reguły  odpowiadamy TAK.  
Reguła Outlooka
7. Wybieramy opcję:  przekieruj do osoby lub grupa dystrybucyjna (publiczna). 
    Przekierowywane maile będą pozostawiane również w naszej skrzynce odbiorczej.
Akcje reguły Outlooka
8. Wybieramy osobę, do której chcemy przekierować wszystkie maile.
Adres dla reguły w Outlooku
9. Zatwierdzamy i uruchamiamy utworzoną regułę:   (OK / Zakończ /Zastosuj /OK)
    

Polecamy:

 • Import elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć Plik  → Otwórz → Importuj2. Wybierz opcję Import z innego programu lub pliku 3. W oknie Importowanie pliku proszę wybrać Plik danych programu Outlook...

  Czytaj więcej
 • Jak sprawdzić zajętość skrzynki pocztowej w programie Outlook

  W lewym dolnym rogu należy prawym klawiszem myszki kliknąć:  ElementyW rozwiniętym menu włącz opcję: Informacje o przydziałach Lub W lewym górnym rogu kliknąć Plik:  Informacje o...

  Czytaj więcej
 • Automatyczna konfiguracja konta Exchange w programie Outlook 2010/2013

  1.  Wejdź do panelu sterowania i kliknij przycisk Konta użytkowników. 2.  Kliknij ikonę Poczta. 3.  Kliknij przycisk Pokaż profile…   4.  Kliknij przycisk...

  Czytaj więcej
 • Eksport elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć przycisk Plik. 2. Następnie proszę kliknąć  Otwórz oraz Importuj3. Na karcie Kreator importu i eksportu proszę wybrać akcję Eksport do pliku i kliknąć...

  Czytaj więcej

Masz pytania ?