Przekierowanie wszystkich maili na konto innego użytkownika (np. na czas nieobecności)

 1.  W menu narzędzia  główne wybierz: Reguły   

 

Reguły w programie Outlook


2.  Następnie  kliknij:  Zarządzaj regułami  i alertami


Reguły w programie Outlook


3. Kliknij pole:  Nowa reguła


Tworzenie nowej reguły Outlooka


4. W kreatorze reguł należy zaznaczyć:   Zastosuj regułę do odbieranych wiadomości i kliknąć Dalej


Kreator reguł Outlooka


5. Nie zaznaczamy żadnych warunków w kreatorze reguł.  Klikamy Dalej.


Warunki reguł Outlooka
6. Na  pytanie o zastosowanie reguły  odpowiadamy TAK.  

7. Wybieramy opcję:  przekieruj do osoby lub grupa dystrybucyjna (publiczna)

Następnie klikamy osoby lub grupa publiczna i z książki adresowej wybieramy użytkownika, do którego mają być przekierowywane wiadomości.

Przekierowywane maile będą pozostawiane również w naszej skrzynce odbiorczej.


Akcje reguły Outlooka


8. Zatwierdzamy i uruchamiamy utworzoną regułę:   (OK / Zakończ /Zastosuj /OK)
    

Polecamy:

 • Eksport elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

  1. Proszę kliknąć przycisk Plik, a następnie Otwórz i eksportuj oraz Importuj/eksportuj 2. Na karcie Kreator importu i eksportu proszę wybrać akcję Eksport do pliku i kliknąć  Dalej 3. Na...

  Czytaj więcej
 • Co to jest skrzynka zasobu

  Skrzynki zasobów tworzą się domyślnie jako skrzynki wyłączone – po wybraniu opcji:  skrzynka sala lub skrzynka wyposażenie.  Skrzynki takie w panelu HostAdmin opatrzone są czerwonym znakiem...

  Czytaj więcej
 • Jak sprawdzić zajętość skrzynki pocztowej w programie Outlook

  W lewym dolnym rogu należy prawym klawiszem myszki kliknąć:  Elementy W rozwiniętym menu włącz opcję: Informacje o przydziałach Po najechaniu myszką na zaznaczoną wartość pojawi się...

  Czytaj więcej
 • Automatyczna konfiguracja konta Exchange w programie Outlook 2016

  1.  Wejdź do panelu sterowania i kliknij przycisk Poczta (lub Konta użytkowników, a następnie Poczta/Mail) 2.  Kliknij przycisk Pokaż profile…   3.  Kliknij przycisk Dodaj… Jeśli masz więcej...

  Czytaj więcej
 • Import elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)

    Proszę kliknąć przycisk Plik, a następnie Otwórz i eksportuj oraz Importuj/eksportuj.   2. Wybierz opcję Import z innego programu lub pliku i Dalej. 3. W oknie Importowanie pliku...

  Czytaj więcej

Masz pytania ?