Wróć Wybierz Pakiet

Essentials

cena zależy od ilości użytkowników Zapytaj

Advantage

cena zależy od ilości użytkowników Zapytaj

Secure Internet Gateway

cena zależy od ilości użytkowników Zapytaj
Licencjonowanie według liczby użytkowników
Bezpieczeństwo i kontrola
Zabezpieczenia warstwy DNS
Blokowanie domen powiązanych z phishingiem, złośliwym oprogramowaniem, botnetami i innymi kategoriami wysokiego ryzyka (kopanie kryptowalut, nowe domeny itp.)
Blokowanie domen na podstawie integracji z usługami firm trzecich (np. Splunk, Anomali i innych) oraz niestandardowych list przy użyciu interfejsu API
Blokowanie połączeń zwrotnych na publiczne IP które omijają DNS np. połączenia do stron sterujących programami malware
Secure Web Gateway
Przekierowanie ruchu sieciowego do kontroli Za pomocą inteligentnego proxy Cały ruch sieci web
Deszyfrowanie i kontrola ruchu SSL (HTTPS) Za pomocą inteligentnego proxy
Włączanie filtrowania stron internetowych Domeny oraz kategorie domen Domeny oraz kategorie domen Domeny, kategorie domen, oraz adresy URL
Tworzenie własnych list (blokowane/zaufane) Domeny Domeny Adresy URL
Blokowanie adresów URL na podstawie analiz Cisco Talos i źródeł danych podmiotów zewnętrznych oraz blokowanie plików na podstawie silnika AV i oprogramowania Cisco Advanced Malware Protection (AMP Za pomocą inteligentnego proxy
Możliwość bezpiecznej analizy podejrzanych plików dzięki dostępowi do testowego środowiska Cisco Threat Grid w chmurze (200 plików dziennie)
Możliwość analizy historycznej zagrożeń, aby zidentyfikować niegroźne pliki, które stały się złośliwe
Firewall w chmurze
Tworzenie polityk w warstwie 3 / 4, w celu blokowania określonych adresów IP, portów i protokołów
Wykorzystanie tunelu IPSec
Działający w chmurze broker zabezpieczeń dostępu
Wykrywanie i blokowanie działań użytkowników korzystających z Shadow IT (na podstawie nazw domen) za pomocą raportu App Discovery
Wykrywanie i blokowanie użytkowników korzystających z Shadow (na podstawie adresów URL) za pomocą App Discovery
Tworzenie polityk dla wybranych aplikacji, pozwalających na precyzyjną kontrolę (blokowanie przesyłania, blokowanie załączników i postów)
Umbrella Investigate
Dostęp do konsoli webowej Investigate, w celu uzyskania szczegółowych informacji pozwalających na analizę incydentów i zagrożeń (jedno logowanie)
Możliwość wykorzystania API konsoli Investigate (na żądanie). Dzięki temu można wzbogacić firmowe systemy/narzędzia ochrony sieci o takie dane jak adres URL domeny, adres IP czy też informacje o zagrożeniach plików. (2000 żądań dziennie)
Integracja z Cisco Threat Response w celu konsolidacji niebezpiecznych aktywności w obrębie takich produktów jak: Cisco AMP, Threat Grid, Email Security, NGFW i Umbrella Tylko API
Wdrażanie i zarządzanie
Przekierowanie ruchu
Przekierowanie zewnętrznego ruchu DNS dla:
  • Ochrony w sieci firmowej
  • Ochrony poza siecią firmową za pośrednictwem AnyConnect, klienta mobilnego Umbrella i Cisco Security Connector na iOS
Wysyłanie sieciowego ruchu wychodzącego przez tunel IPSec, łączenie przez łańcuchy proxy lub pliki PAC
Polityki dla użytkowników
Tworzenie polityk i przeglądanie raportów:
  • Sieć (wychodzące IP)
  • Wewnętrzna podsieć
  • Urządzenie sieciowe (w tym VLAN lub SSID)
  • Urządzenie przenośne
  • Członkostwo w grupie Active Directory (w tym konkretni użytkownicy)
Tworzenie polityk i przeglądanie raportów za pomocą SAML
Zarządzanie
Dostosowywanie komunikatów dla zablokowanych stron i konfiguracja wyjątków
Korzystanie z jednej konsoli do zarządzania wieloma organizacjami
Korzystanie z interfejsu API zarządzania w celu zarządzania, aktualizowania i usuwania tożsamości przy użyciu własnych narzędzi wewnętrznych
Raporty i logi
Wyszukiwanie aktywności w czasie rzeczywistym (również przez interfejs API do raportowania) - w celu łatwego wyodrębniania kluczowych zdarzeń.
Miejsce przechowywania logów do wyboru: Ameryka Północna lub Europa
Długoterminowe przechowywanie logów dzięki integracji z AWS S3 (zarządzanie przez klienta lub zarządzane przez Cisco)
Dostęp do dzienników/logów zapytań domeny w naszym interfejsie (logi szczegółowe z 30 dni,: podsumowanie za 1 rok)
Dostęp do dzienników/logów pełnego adresu URL w naszym interfejsie użytkownika (logi szczegółowe z ostatnich 30 dni: szczegóły)
Dostęp do logów firewalla (IP, port i protokół) w naszym interfejsie użytkownika (logi szczegółowe z ostatnich 30 dni)
Wsparcie techniczne
24 x 7 wsparcie techniczne plus on-boarding

Masz pytania ?