Bezpieczeństwo danych w chmurze Microsoft (O365 oraz Azure)

Twoja firma jest jedynym właścicielem danych umieszczanych w chmurze.
Dane Twojej firmy są ściśle izolowane od zasobów innych użytkowników.
Są one poufne.

Ergonet oferuje także niezależne, dodatkowe zabezpieczenie dla kont O365 – backup z wykorzystaniem rozwiązań klasy enterprise. Więcej…

Microsoft jako pierwszy globalny dostawca usług w chmurze przestrzega pierwszego na świecie międzynarodowego standardu, dotyczącego prywatności w środowisku chmury.

Regulacja zapewnia:

  • pełną kontrolę nad danymi dla ich Właściciela
  • dostęp do pełnej informacji o tym, co dzieje się z danymi
  • objęcie danych zaawansowanymi zabezpieczeniami.
  • oraz że dane nie są używane do celów reklamowych.
Ważne:
firma Microsoft będzie instruować instytucje rządowe, aby wnioski o udostępnienie danych kierowały bezpośrednio do Właścicieli firm, o ile nie jest to zabronione prawem, oraz będzie kwestionować w sądzie wszelkie próby utajenia takich wniosków.

Masz pytania ?