Ergonet.pl od listopada 2018 r. używa VMware vCloud Director 9.5. Wersja 9.5 w zamyśle twórców ma ułatwić korzystanie z chmury Klientom rozwiązania oraz dostawcom usług.

vCloud Director 9.5 to kolejny poziom elastyczności w zarządzaniu, rozszerzenie automatyzacji i większa intuicyjność w obsłudze. Szczególnie przydatny w obsłudze złożonych środowisk – rozwiązań hybrydowych (1+1) oraz multicloud.

vCloud Director 9.5 ułatwia rozszerzenie sieci z użyciem routerów wirtualnych, tuneli L2 i L3, wspierane przez VMware NSX 6.4.

W najnowszej wersji vCloud na uwagę zasługuje:
– dystrybucja aplikacji oraz łączenie zasobów między rożnymi Data Center, co ma znaczenie dla pracy bieżącej jak i replikacji;
– redundancja na poziomie aplikacji oraz możliwość tworzenia klastrów z wykorzystaniem zasobów umieszczonych w różnych centrach danych.
– tworzenie i realizacja scenariuszy odzyskiwania po awarii lub ataku (disaster recovery)

Ułatwienia obejmują również możliwość zarządzania tym samym, złożonym środowiskiem poprzez różne instalacje vCloud Director. Możliwość korzystania z tego zaawansowanego usprawnienia zapewnia dostawca chmury.

Istotna rolę w vCloud Director 9.5 odgrywa ulepszone zarządzania dostępami w oparciu o role (Role Based Access Controls). System został całkowicie przeprojektowany, pozostał jednak kompatybilny z niższymi wersjami. Wprowadzone zmiany znacząco ułatwiają zarządzanie dostępami, politykami uprawnień oraz podwyższają bezpieczeństwo środowiska.

Warte wspomnienia są udoskonalenia dla użytkownika – bardziej intuicyjne i przyjazne elementy w portalu użytkownika.

Chmura Ergonet, jako jedna z 5 pierwszych firm na świecie, otrzymała od VMware tytuł vCloud Certified.
By dowiedzieć się więcej o możliwościach, napisz do nas…

Masz pytania ?