Wielu naszych klientów wykorzystuje środowisko cloud computing do przechowywania plików, ale też zarządzania różnymi rozwiązaniami i platformami, które wykorzystują w swojej pracy. Jedną z najczęściej wykorzystywanych technologii jest open-sourcowa platforma Kubernetes. Dobrą wiadomością jest to, że VMware pozwala w pełni zintegrować klastry Kubernetes ze swoim środowiskiem. W efekcie klienci mają dostęp do naprawdę kompleksowego rozwiązania!

Zanim przejdziemy do konkretów, zajmijmy się przez chwilę samymi podstawami.

Czym jest technologia Kubernetes?

To stosunkowo nowa, open-sourcowa platforma, której pierwsza wersja została stworzona w 2014 roku przez Google. Obecnie ta platforma jest rozwijana przez Cloud Native Computing Foundation i działa w modelu PaaS (Platform as a Service).

Platforma Kubernetes jest bardzo często wykorzystywana do uruchamiania aplikacji takich jak np. WordPress, sklepy internetowe i wielu innych. Co ważne, VMware jest właścicielem serwisu Bitnami, z którego mogą Państwo pobrać aplikacje przeznaczone do instalacji na kontenerach.

Kubernetes to elastyczne i wszechstronne rozwiązanie, które służy do zarządzania zadaniami i serwisami uruchamianymi i zarządzanymi w kontenerach (software containers). Umożliwia deklaratywną konfigurację i automatyzację. Same kontenery to rozwiązanie w dużej mierze zbliżone do maszyn wirtualnych. I w tym miejscu należy wyjaśnić kluczową różnicę między tymi dwiema technologiami.

Kontenery a maszyny wirtualne

Na samym początku rozwoju IT wszelkie aplikacje uruchamiane były na fizycznych serwerach. Nie było możliwości oddzielania zasobów poszczególnych aplikacji od siebie, co prowadziło do problemów z alokacją zasobów. Aplikacje były niejako uwięzione w ramach jednego serwera.

Jako optymalne rozwiązanie tego problemu zaproponowano wirtualizację. Miała ona umożliwiać uruchamianie wielu maszyn wirtualnych (VM – Virtual Machines) na jednym serwerze. I faktycznie, wirtualne maszyny pozwalają symulować kilka różnych aplikacji na tym samym komputerze, chociaż należy zaznaczyć, że każda taka maszyna wymaga osobnego systemu operacyjnego.

Innymi słowy, każda taka maszyna zawiera własny system operacyjny, który po prostu pracuje na „zwirtualizowanej” warstwie sprzętowej (czym jest Kubernetes).

I w tym miejscu do gry wchodzą kontenery. Działają one w ramach jednego systemu operacyjnego. To rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim, gdy nie potrzebują Państwo osobnego systemu, a jedynie chcą Państwo odizolować jedną aplikację od drugiej. Uruchomienie kontenera jest szybsze, a co więcej – pochłania on mniej zasobów (np. pamięci), ponieważ nie potrzebuje oddzielnego systemu operacyjnego do działania.

Zalety kontenerów

Jest wiele cech wspólnych łączących VM z kontenerami. Kontenery posiadają również własny system plików i pracują w ramach jednego procesora i tej samej pamięci. Jednak wiele korzyści przemawia na ich rzecz:

 • Kontenery mogą być łatwo przenoszone pomiędzy różnymi środowiskami chmurowymi.
 • Są prostsze i szybsze w stworzeniu niż maszyny wirtualne, a gdy już powstaną – są lżejsze i bardziej wydajne.
 • Zapewniają spójność środowiska IT na różnych etapach rozwoju oprogramowania, testowania i produkcji.
 • Można je łatwo przenosić pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i platformami chmurowymi.
 • I wreszcie – rozwiązanie to jest bardzo elastyczne. Oznacza to, że aplikacje podzielone są na niezależne komponenty, co umożliwia ich dynamiczne uruchamianie i swobodne zarządzanie nimi.

Rola Kubernetes

Wiemy już, z czym wiąże się korzystanie z kontenerów. Jaką rolę w tym wszystkim pełnią klastry Kubernetes?

Kubernetes zapewnia środowisko do łatwego uruchamiania i zarządzania kontenerami.

Klastry Kubernetes obsługują skalowanie aplikacji, a także umożliwiają przełączanie między kontenerami w sytuacjach awaryjnych (gdy jeden z kontenerów zawiedzie, czym prędzej musi zostać uruchomiony drugi).

Klastry Kubernetes są odpowiedzialne za:

 1. Udostępnianie kontenerów i balansowanie ich obciążeniem, dzięki czemu cała instalacja pozostaje stabilna.
 2. Zarządzanie obsługą składowania danych.
 3. Zautomatyzowane zarządzanie zasobami znajdującymi się w kontenerach.
 4. Restartowanie i monitorowanie poszczególnych kontenerów.
 5. Zarządzanie hasłami i konfiguracjami.

VMware Tanzu

Wspomnijmy o jeszcze jednym narzędziu z portfolio VMware. Chodzi o Tanzu Kubernetes Grid. Za pomocą tego narzędzia nasi klienci mogą bez przeszkód instalować i uruchamiać środowiska bazujące na klastrach Kubernetes na dowolnie wybranej infrastrukturze IT, niezależnie czy mówimy o własnym centrum danych klienta czy o chmurze Ergonet.

Główną rolą Tanzu jest umożliwienie web developerom bardziej wydajnej pracy. Tanzu zapewnia bezobsługowe, sprawnie działające środowisko pracy, które przyspiesza wprowadzenie aplikacji na rynek nawet o 61% (dane na bazie doświadczeń klientów VMware).

Integracja klastrów Kubernetes z chmurą Ergonet

Zadbaliśmy, aby możliwa była pełna integracja środowiska Kubernetes z chmurami VMware zarządzanymi przez Ergonet. Taka integracja odbywa się z poziomu platformy Cloud Director, do której mają dostęp wszyscy nasi klienci. I właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest ostatni tutorial, na który już teraz chcemy Państwa zaprosić:

Zapraszamy na tutorial video jak uruchomić klaster Kubernetes w chmurze Ergonet.pl

Uzyskaj dostęp do tutoriali

Dzięki platformie Cloud Director można uruchamiać zarówno klastry Kubernetes Native (czyli klasyczne), jak i oparte o VMware Tanzu. Wspomniany tutorial pokaże, jak stworzyć klaster Native na platformie vCD.

Podsumujmy kluczowe informacje z tego artykułu:

 • Kontenery (software containers) to rozwiązanie zbliżone do wirtualnych maszyn. Pozwalają łatwo odseparować aplikacje od siebie zarządzać nimi w ramach jednego systemu operacyjnego i jednego serwera, czyniąc całość lżejszym i wydajniejszym rozwiązaniem niż maszyny wirtualne.
 • Kubernetes to otwarta platforma, która pozwala zarządzać zasobami znajdującymi się w klastrach w sposób zautomatyzowany.
 • Dzięki narzędziu VMware Tanzu mogą Państwo uruchamiać środowiska Kubernetes na dowolnej infrastrukturze IT.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się jak Kubernetes i generalnie kontenery mogą pomóc w Państwa codziennej pracy w chmurze Ergonet – zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania!