Co nowego przyniosła aktualizacja Veeam Backup for Microsoft 365

Przypadkowe usunięcie danych to jeden z najczęstszych scenariuszy utraty danych. Oprócz tego, krytyczne zasoby firmowe są coraz częściej celem ataków typu ransomware. Oprogramowanie ransomware szyfruje dane na komputerach pracowników, odbierając im tym samym dostęp do kluczowych plików i powodując zastój w działalności firmy. Dostęp można odzyskać, ale wiąże się to najczęściej z zapłaceniem wysokiego okupu cyberprzestępcom. Dopiero po uiszczeniu często astronomicznej wręcz kwoty, można otrzymać klucz deszyfrujący dane i pozwalający na dalsze prowadzenie biznesu.
Veeam Backup for Microsoft 365 to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych przechowywanych w usłudze Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business i Microsoft Teams, dzięki czemu możemy mieć pewność, że firmowe dane będą zawsze dostępne i stale chronione. Wersja 6.0 oprogramowania Veeam Backup for Microsoft 365 koncentruje się na dodaniu portalu samoobsługowego dla użytkowników oraz operatorów odzyskiwania danych, funkcji tworzenia kopii zapasowych na tańszych platformach pamięci obiektowej, dodatkowych opcjach backupu dla witryn SharePoint i poprawie wydajności.

Veeam Backup for Microsoft 365

Wraz z nową wersją oprogramowania otrzymujemy:

  Dostęp do samoobsługowego portalu odzyskiwania danych

Portal daje użytkownikom końcowym oraz administratorom bezpieczny dostęp do danych kopii zapasowych poczty Exchange, platformy SharePoint oraz OneDrive z dowolnej lokalizacji oraz możliwość ich przywrócenia do usługi Microsoft 365. Można w nim łatwo udzielać uprawnień i dostępu do przywracania w całej organizacji bez konieczności bezpośredniego dostępu do serwera kopii zapasowych, co pozwala zaoszczędzić czas przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa administracyjnego.
W portalu mamy do wyboru dwa sposoby konfiguracji. Pierwszy z nich to samoobsługa dla użytkowników, która pozwala administratorom delegować przywracanie wiadomości e-mail, plików i innych danych do użytkowników końcowych. Drugi sposób to konfiguracja samoobsługi dla operatorów przywracania danych umożliwiająca odzyskiwanie danych w imieniu określonej grupy użytkowników. Operacje przywracania danych będą korzystać z uwierzytelniania Microsoft w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do portalu przywracania danych. Jeśli w organizacji jest włączone uwierzytelnianie wieloczynnikowe, użytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych elementów uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do danych kopii zapasowych w celu ich przywrócenia. Ponadto operatorom przywracania można przypisać różne zakresy przywracania na podstawie użytkowników, witryn SharePoint i grup Microsoft. Połączenie tych samoobsługowych funkcji pozwoli odciążyć dział IT w każdej organizacji i umożliwi użytkownikom dostęp do danych w dowolnym momencie.

  Możliwość tworzenia dodatkowych egzemplarzy kopii zapasowych w tańszej długoterminowej pamięci masowej

Dodatkowa kopia to dodatkowe zabezpieczenie przed utratą danych oraz poczucie spokoju i pewność, że nasze dane są chronione. Najnowsza wersja Veeam Backup for Microsoft 365 uwzględnia również scenariusz długoterminowej retencji, umożliwiając kopiowanie najnowszych backupów z głównych repozytoriów obiektowej pamięci masowej do tanich pamięci masowych na poziomie archiwów, takich jak Azure Archive, Amazon Glacier i Glacier Deep Archive.
Dzięki elastycznym opcjom harmonogramu, można wybrać opcje natychmiastowego kopiowania każdego nowego punktu odzyskiwania lub ustawić kopię okresową, aby zoptymalizować ruch i zapotrzebowanie na powierzchnię.

  Dodatkowe opcje backupu danych przechowywanych na platformie SharePoint

W wersji 6 pojawiła się również dodatkowe opcje dla użytkowników usługi SharePoint Online:

1.   możliwość odzyskiwania danych do innej niż macierzysta organizacji Microsoft 365, do organizacji on-premises lub do innego zbioru witryn w     ramach tej samej organizacji. Przywracanie danych do nowej lokalizacji dostępne jest za pomocą interfejsu obsługiwanego przez kreatora.

2.  wsparcie dla dużych przedsiębiorstw z oddziałami rozporoszonymi geograficznie, ale skupiających użytkowników i dane w jednej organizacji.

3.  wsparcie dla zmienionych domen SharePoint Online szczególnie potrzebne firmom, które zmieniły markę oraz firmom, które przeszły fuzje lub zostały przejęte porzez inne przedsiebiorstwa.

  Funkcja automatycznej aktualizacji

Oprogramowanie Veeam może samodzielnie i automatycznie wgrywac poprawki i krytyczne aktualizacje. Wystarczy w dowolnym momencie zaznaczyć tę opcję w ustawieniach.

Opcje aktualizacji programu Veeam Backup for Microsoft 365

  Nowy instalator

Nowy instalator oprogramowania umożliwia wdrożenie i zarządzanie wersją v6 rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 oraz jego wybranymi komponentami. Można wybrać opcję zdalnej instalacji konsoli Veeam Backup for Microsoft 365, modułów PowerShell lub serwerów REST API.

  Poprawa wydajności

W najnowszej wersji rozwiązania do kopii bezpieczeństwa danych o365 zmniejszono rozmiar lokalnej pamięci podręcznej utrzymywanej dla repozytoriów pamięci obiektowej, a także zmniejszono obciążenie komponentów Veeam Backup for Microsoft 365.
Dzieki optymalizacji przetwarzania zdarzeń z kolei, zwiększono szybkość komunikacji między serwerem backupu, a serwerami proxy i konsolą.
Dodatkowo, oprogramowanie pozwala na dwa razy szybszą migrację danych z lokalnych repozytoriów do pamięci obiektowej dla witryn SharePoint (do 100 tys. elementów na pojedynczej liście).

Więcej informacji na temat funkcjonalności, które przyniosła wersja 6 Veeam Backup for Microsoft 365 znajduje się tutaj