Veeam Backup & Replication v12 – nowości

W dzisiejszych czasach tworzenie kopii zapasowych jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów zapewnienia proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa danych. Dzięki temu w razie awarii, błędu użytkownika, złośliwego włamania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń, można „spać spokojnie”, wiedząc, że nasze dane nadal będą dostępne w innym miejscu. Z roku na rok zwiększa się liczba organizacji, których infrastruktura padła ofiarą ataków cybernetycznych, zwłaszcza typu ransomware. Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej przebiegli, agresywni i niestety skuteczni. Poza tym, od czasu pandemii Covid-9, która spowodowała, że wielu pracowników przeszło na pracę zdalną, wzrost cyberataków jest jeszcze większy.

Jeśli państwa firma nie korzysta jeszcze z żadnego rozwiązania do tworzenia kopii bezpieczeństwa, teraz wraz z wprowadzeniem najnowszej wersji oprogramowania Veeam Backup & Replication v12 (VBR) będzie najlepszy czas, aby przetestować i wybrać optymalne narzędzie, które zagwarantuje bezpieczeństwo państwa danych biznesowych.

Veeam Backup & Replication v12

Nowe funcjonalności dostępne w Veeam Backup & Replication v12

  Możliwość kopiowania oraz przenoszenia kopii zapasowych pomiędzy różnymi lokalizacjami

   Jedną z najważniejszych funkcji, która pojawiła się w wersji 12 jest VM Move or Copy (możliwość przenoszenia lub kopiowania maszyn wirtualnych). Firma Veeam opracowała nową technologię VeeaMover, która opiera się na klonowaniu bloków za pomocą systemów ReFS (Windows) i XFS (Linux). Opcja ta jest szczególnie przydatna dla klientów, którzy wdrażają repozytoria wykorzystujące formę klonowania blokowego – teraz będą mogli teraz przenosić dane kopii zapasowych bez obawy o utratę miejsca zaoszczędzonego dzięki klonowaniu blokowemu (tzw. ponowne nawodnienie). Można przenieść zadanie tworzenia kopii zapasowej z jednego repozytorium do innego, a klonowanie blokowe zostanie zachowane. Można również przenosić poszczególne maszyny wirtualne z jednego zadania tworzenia kopii zapasowej do drugiego bez utraty danych z poprzedniego łańcucha kopii zapasowych.

   Przenoszenie kopii zapasowej do innego repozytorium w Veeam 12

   Wysyłanie kopii zapasowych do obiektowej pamięci masowej (Direct to Object Storage)

   v12 pozwala na wykonywanie kopii zapasowej bezpośrednio do obiektowej pamięci masowej wykorzystując skalowalność i niezawodność obiektowej pamięci masowej zarówno we własnym Data Center jak i w chmurze. Ulepszony został również format pamięci masowej oraz dodana funkcja sprawdzania poprawności działania dla zadań Object Storage opartych na agencie. Ogólnie rzecz biorąc, wersja 12 zapewnia bardziej wydajne i zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla obiektowych pamięci masowych.

   Nowe Cloud Agents

   V12 w innowacyjny sposób rozwiązuje problem łączenia serwera kopii zapasowych z maszynami wirtualnymi działającymi w chmurze publicznej. Korzyści wynikające z wprowadzenia na rynek obejmują wykrywanie i wdrażanie bez użycia sieci, dynamiczny zakres ochrony, przepływ danych w chmurze oraz pełną przenośność. Umożliwia to przywracanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych w chmurze do dowolnej maszyny wirtualnej w chmurze lub w siedzibie firmy, nie pozostawiając użytkowników zamkniętych w chmurze publicznej. (vendor lock-in)

   Funkcja Apply Retention Now

   Funkcjonalność przeznaczona dla polityk GFS, które mają retencje skonfigurowane dla dni, a nie punktów przywracania. Funkcja ta działa na repozytoriach i stosuje się do wszystkich osieroconych kopii zapasowych z retencją opartą na czasie (dni), aby zwolnić miejsce z osieroconych kopii zapasowych.

   Bezpieczeństwo

   Firma Veeam w najnowszej wersji oprogramowania Veeam Backup & Replication podnosi poziom bezpieczeństwa, wdrażając uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) i konta usług zarządzanych grupowo (gMSA).
   MFA można zastosować na poziomie użytkownika i skonfigurować dla wszystkich użytkowników jednym kliknięciem. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe działa z serwerem VBR i konsolami i może być wyłączane per użytkownik.
   gMSA z kolei pozwala Veeam na korzystanie z kont usług Active Directory, a jednocześnie nie przechowuje haseł lokalnie na serwerze Veeam (np. podczas korzystania z AAIP). Zamiast tego VBR pobiera hasła gMSA na żądanie z kontrolerów domeny organizacji.

   Aktualizacja oprogramowania

   W wersji 11 proces aktualizacji agenta wymaga włączenia SSH w repozytorium oraz dodania konta serwisowego Veeam z powrotem do grupy sudo.
   W Veeam v12 z kolei, proces aktualizacji został znacznie uproszczony i nie ma już potrzeby włączać SSH oraz podawać danych uwierzytelniających, co pozwala administratorom na masową aktualizację wszystkich dostępnych utwardzonych repozytoriów (Hardened Repositories).

   Platforma
   Większa skalowalność i wydajność dzięki platformie POStGRES w Veeam Backup & Replication v12

   Veeam w wersji 12 wprowadza nową platformę bazodanową – PostgreSQL v15. Podobnie jak SQL Express, jest bezpłatna, jednak jeśli chodzi o samo użytkowanie i skalowalność, nie ma ona limitu rozmiaru ani ograniczeń obliczeniowych, a także ma lepszą wydajność niż SQL Express. SQL Express nadal będzie dostępną opcją. PostgreSQL będzie dostępny początkowo tylko w VBR i Enterprise Manager (EM).

   Łańcuchy backupu per-VM

   Łańcuchy backupu per-VM będą teraz domyślne. Zapewni to większą wydajność, a poza tym użytkownik wykorzystuje wszystkie dostępne strumienie do swojej podstawowej pamięci masowej. Firma Veeam przeprojektowała również technologię Per-VM, która działa nieco inaczej niż w poprzednich wersjach oprogramowania, tworząc plik .vbm (metadane) dla każdej maszyny wirtualnej zamiast jednego dla całego zadania. Odtąd zadania kopii zapasowej będą korzystać tylko z technologii Per-VM. Nie będzie można skonfigurować zadań kopiowania w inny sposób. Istnieje kilka wyjątków – w przypadku korzystania z klastrów Failover i agentów Veeam.

   Health Checks

   Stan kopii można teraz sprawdzić poza harmonogramem zadania/oknem kopii zapasowej i jest to zalecany sposób przez producenta oprogramowania. Sprawdzanie stanu kopii zapasowej można uruchamiać w dowolnym momencie, poza oknem zadania. Należy jednak pamiętać, że zadania tworzenia kopii zapasowych i przywracania mają pierwszeństwo przed zadaniem „health check”.

   Ulepszone monitorowanie i raportowanie

   • Raporty 'Immutable workloads’
   wprowadzono raporty (’immutable workloads’). Raporty te zapewniają wgląd w obciążenia robocze, które są niezmienne lub zmienne, co pomaga zapobiegać utracie danych w wyniku działania złośliwego oprogramowania lub nieautoryzowanych zmian.

   Raport 'immutable workloads'.

   • 'Immutable Alarms’
   dodano alarmy, które mogą pomóc w upewnieniu się, że opcja niezmienności (’immutability’) jest włączona, a okres niezmienności nie został zmodyfikowany.

   Automatyczne wylogowywanie sesji

   Aby zapewnić bezpieczeństwo serwera Veeam Backup, dostępna jest teraz opcja automatycznego wylogowania Enable auto logoff. Wystarczy określić minuty bezczynności przed wylogowaniem użytkownika.

   Automatyczne wylogowywanie sesji w Veeam 12

   Nowa wersja Veeam Backup & Replication v12 przynosi ponad 500 funkcji i ulepszeń. Świadczy to o tym, że lider w obszarze rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych jakim jest firma Veeam nieustannie rozbudowuje swoją platformę, wprowadza innowacje oraz usprawnienia w obsłudze oprogramowania. Wszystko to, aby zapewnić jeszcze większe gwarancje dostępności danych i aplikacji biznesowych.

   Więcej informacji na temat rozwiązania Veeam Backup & Replication v12 znajduje się pod adresem: Veeam Backup & Replication v12 – nowości