Zabezpieczanie i odzyskiwanie informacji w Exchange 2016 – archiwizacja i journaling

W pierwszej części artykułu zostały opisane mechanizmy zabezpieczania i odzyskiwania informacji w MS Exchange 2016 na poziomie serwerów, baz danych, skrzynek pocztowych oraz poszczególnych wiadomości. W części drugiej artykułu, przedstawiono kolejne funkcje Microsoft Exchange 2016 związane z zarządzaniem zabezpieczaniem danych. Są to In-Place Archiving, Journaling oraz In-Place Hold i Litigation Hold.

Zabezpieczanie i odzyskiwanie informacji w Exchange 2016 – przywracanie danych

Kolejne wersje oprogramowania Microsoft Exchange, dają coraz większe możliwości zarządzania zabezpieczaniem przed utratą informacji, jak i coraz lepsze możliwości odzyskiwania i przywracania elementów usuniętych. Zabezpieczanie danych przed bezpowrotnym skasowaniem oraz przywracanie danych odbywa się na wielu poziomach systemu. W dalszej części artykułu oraz w jego drugiej części, opisano przegląd możliwości ochrony danych na przykładzie Exchange 2016. Pierwsza część artykułu wyjaśnia mechanizmy ochrony serwerów i baz danych a także zabezpieczeń skrzynek pocztowych oraz wiadomości. Przedstawiono w niej sposoby odzyskiwania danych skasowanych na różnych poziomach aplikacji z uwzględnieniem usługi Single Item Recovery.

Exchange2013

Masz pytania ?