Cisco Umbrella

Cisco Umbrella chroni użytkowników podłączonych do sieci firmowej, a także pracujących zdalnie zarówno przy bezpośrednim podłączeniu do Internetu, jak i przez VPN.
Kontroluje ruch sieciowy poprzez monitorowanie wszystkich portów i protokołów, a przede wszystkim – zapytań DNS. W razie wykrycia zagrożenia automatycznie blokuje dostęp do zapytań o adres IP i uniemożliwia połączenie z podejrzanym serwerem.
Działa jako usługa chmurowa, więc nie ma potrzeby instalacji oprogramowania i późniejszych aktualizacji. Nie wymaga zakupu nowego sprzętu.
Aby ją uruchomić wystarczy tylko na ruterze brzegowym przekierować ruch DNS do Umbrelli. Może przyspieszyć prace przez Internet, bo zatrzymuje część ruchu, jest to pierwsza usługa szyfrująca ruch na serwerach DNS. Sprawdź jakie są dostępne pakiety Cisco Umbrella.

10 powodów, dla których warto uruchomić Cisco Umbrella w sieci firmowej:

1. W pełni zautomatyzowana, skalowalna ochrona.

Pomaga ochronić infrastrukturę przed atakami DDoS, infekowaniem pamięci podręcznej oraz fałszywymi odpowiedziami serwerów DNS. Ochrona dotycząca serwerów DNS, polega na blokowaniu lub ograniczaniu zapytań o nietypowych rekordach, nadmiarowych duplikowanych zapytań, nadmiarowych rekordów DNS lub rekordów wysyłanych ze złośliwych klienckich adresów IP.

2. Ulepszony kod systemowy DNS.

Radykalnie zmniejsza prawdopodobieństwo wykorzystania luk w zabezpieczeniach. Serwery w sieci platformy Umbrella wykorzystują prywatną gałąź kodu źródłowego djbdns, dzięki czemu powiązane z nimi systemy są zawsze chronione przez niezbędne poprawki.

3. Pierwsza usługa szyfrująca ruch na serwerach DNS

Podobnie jak certyfikaty SSL zamienia ruch w sieci WWW z realizowanego przy użyciu protokołu HTTP na HTTPS. Platforma Umbrella używa funkcji DNSCrypt do szyfrowania ruchu na serwerach DNS.

4. Przejrzystość i niezawodność.

Ruch internetowy jest kontrolowany pod kątem problemów z routingiem przez Centrum operacji sieciowych Umbrella. Od 2006 r. stan systemu jest udostępniony publicznie.

5. Mniejsze obciążenie pracy administratorów.

Platforma Umbrella obsługuje wszystkie zapytania DNS przy użyciu tego samego adresu IP, przez co eliminuje złożoność sieci.

6. Usprawniona technologia pamięci podręcznej DNS.

Dzięki SmartCache platformy Umbrella w przypadku problemów z DNS odbiorcy, zamiast błędu zapytania zawracają ostatnio zapamiętane prawidłowe wartości. Dzięki temu wyświetlisz taką stronę bez problemu.

7. Jedna z największych na świecie pamięci podręcznych DNS.

Zna niemal każdą odpowiedź na potencjalne pytania, co pozwala zmniejszyć opóźnienia autorytatywnych serwerów nazw.

8. Ponad 500 równorzędnych usługodawców w punktach wymiany ruchu internetowego.

Odpowiednie przekierowywanie zapytań i odpowiedzi przy zachowaniu minimalnej liczby punktów pośrednich skraca czas od wysłania zapytania do otrzymania odpowiedzi.

9. Integracja z sieciami CDN.

Platforma Umbrella, czołowe globalne sieci CDN i inni publiczni dostawcy usług DNS współpracują na rzecz przyspieszenia działania Internetu, umożliwiając sieciom CDN wysyłanie w odpowiedzi na zapytania DNS adresów IP najbliższych serwerów zawierających żądaną treść. Zmniejsza to opóźnienia wszelkich działań — od korzystania z kluczowych aplikacji biznesowych do przesyłania strumieniowego wideo.

10. Nadmiarowa i odporna infrastruktura.

Skuteczne unieszkodliwianie zalewu złośliwych zapytań bez negatywnych skutków dla prawidłowych zapytań pozwala uniknąć spowolnień. Platforma Umbrella korzysta z nadmiarowych zasobów systemowych dla każdego rekurencyjnego resolwera w każdym centrum danych. Dzięki temu zapewnia przepustowość większą o rząd wielkości od przepustowości docelowej.

Sprawdź, co się dzieje w Twoich sieciach

Cała aktywność w Internecie jest rejestrowana w czasie rzeczywistym i klasyfikowana według 8 rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz 80 rodzajów zawartości internetowej.
Musisz jedynie wprowadzić adresy IP Twoich sieci w naszym łatwym w obsłudze interfejsie internetowym, a następnie wyszukać, odfiltrować i wyeksportować dane dotyczące globalnej aktywności internetowej lub według sieci z ostatnich 30 dni.

Dowiedz się co nowego w Cloud Security

Przeczytaj najnowsze informacje o Cisco Umbrella

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji Podstawowa konfiguracja – Cisco Umbrella oraz Zarządzanie politykami – Cisco Umbrella

    Masz pytania? Użyj formularza poniżej, a oddzwonimy i odpowiemy!

    Imię i nazwisko

    Firmowy adres e-mail*

    Telefon*