Jeśli stoisz przed wyborem nowego pakietu Office dla swoich pracowników, ponieważ oprogramowanie z którego obecnie korzystają „zestarzało się” i nie spełnia już ich oczekiwań i potrzeb, zapoznaj się z opisem najciekawszych opcji, które oferuje pakiet Office 365 ProPlus Open. Pakiet doskonale integruje się z usługami Biuro w Chmurze oferowanymi przez Ergonet.pl, takimi jak Microsoft Exchange, Lync oraz SharePoint. Użytkownicy Exchange będą mogli korzystać ze wszystkich zaawansowanych opcji poczty i współdzielenia zasobów za pomocą rozbudowanego programu Outlook, klient Lync dostarczy im informacji o dostępności współpracowników oraz umożliwi szybką komunikację a aplikacje Word, Excel, PowerPoint, czy OneNote pozwolą wykorzystać pełen potencjał programu SharePoint.

Praca z pakietem Office 365 ProPlus na pulpicie zdalnym (RDS) lub wirtualnym desktopie (VDI)

Niewątpliwą zaletą pakietu jest to, że oprócz możliwości tradycyjnej instalacji oprogramowania na komputerach użytkowników licencje Open pozwalają również na jego instalację w środowisku wirtualnym pozwalając w ten sposób na wybranie wdrożenia idealnie dopasowanego do potrzeb biznesowych i strategii IT w danej organizacji.
Usługi Remote Desktop Services oraz Virtual Desktop Infrastructure polegają na odseparowaniu systemu operacyjnego, aplikacji i danych od fizycznego komputera. W takim modelu aplikacje pakietu Office uruchamiane są na zdalnym systemie operacyjnym (np. Windows Server 2012 R2), który jest połączony do lokalnego urządzenia z wykorzystaniem mechanizmów zdalnego dostępu. Użytkownicy otrzymują dostęp do aplikacji po zalogowaniu się do centralnego serwera RDS lub VDI zlokalizowanego Chmurze Prywatnej Ergonet.pl lub w firmie użytkownika.
Jest to szczególnie przydatne w sytuacji kiedy użytkownicy korzystają z komputerów z innym niż Windows systemem operacyjnym lub terminali typu „cienki klient”.

Możliwość instalacji Office 365 ProPlus na 5 urządzeniach

Licencja Open pozwala na zainstalowanie oprogramowania na 5 komputerach. Jeśli zaistnieje konieczność instalacji na kolejnym urządzeniu, wystarczy wówczas dezaktywować program na jednym z komputerów uwalniając w ten sposób licencję i umożliwiając jej ponowną instalację. Pakiet obsługuje komputery PC i tablety z systemem Windows 7 lub nowszym oraz komputery Mac z systemem Mac OS X 10.6 i wyżej. Możliwość instalacji na 5 urządzeniach dotyczy również instalacji na pulpicie zdalnym (RDS) lub wirtualnym desktopie (VDI).

Elastyczny sposób zakupu kolejnych licencji

Wersja Open oznacza, że po spełnieniu warunku zakupienia pierwszej rocznej subskrypcji (obejmującej możliwość instalacji na 5 urządzeniach) kolejne zamówienia możesz składać na dowolną liczbę licencji pakietu Pro Plus lub licencji na produkty dodatkowe, czyli inne aplikacje Microsoft, z których korzystają Twoi pracownicy. Administrator firmy samodzielnie z jednego miejsca zrządza wszystkim licencjami i aktywacjami Office 365 ProPlus w firmie.

Zawsze najnowsza wersja pakietu aplikacji biurowych

Pakiet Office Professional Plus w wersji Open to gwarancja, że Twoi pracownicy zawsze będą używali najnowszej wersji oprogramowania jeśli pojawi się ona w trakcie trwania wykupionej licencji.

Zniesienie zakazu komercyjnego używania pakietu Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów

Licencja ProPlus znosi zakaz wykorzystywania pakietu Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów do zastosowań komercyjnych. Dzięki temu, jeśli posiadasz w domu komputer/tablet z pakietem Office, na który kupiłeś osobną licencję do użytku domowego w momencie subskrypcji ProPlus Open nabywasz prawo do używania oprogramowania ”domowego” do celów związanych z pracą.

Instalacja Click-to-Run oraz integracja z GPO i Active Directory

Office 365 ProPlus można instalować automatycznie z chmury Microsoft lub z samodzielnie zdefiniowanego punktu dystrybucji. Istnieje możliwość korzystania z GPO do instalacji standaryzowanej konfiguracji Office. Szablony obejmują ustawienia związane z bezpieczeństwem, wydajnością, ustawieniami programu Outlook, synchronizacji OneNote, szablonów pakietu Office oraz zarządzania dodatkami. Więcej informacji na temat Click-to-Run.

Microsoft Office „na żądanie”

Licencja Office 365 ProPlus umożliwia Twoim pracownikom dostęp do Office również wtedy kiedy znajdują się z dala od swojego komputera. Mogą po prostu pobrać strumieniowo pełne wersje programów pakietu Office na dowolny inny komputer z systemem Windows 7 lub Windows 8 z dostępem do Internetu. Takie aplikacje jak Word, Excel czy PowerPoint mogą być strumieniowo przesyłane bez instalacji. Pozwala to na pracę z aplikacjami na każdym komputerze podłączonym do Internetu.

Instalacja Microsoft Office 365 ProPlus „obok” starszej wersji pakietu na tym samym komputerze

Office ProPlus Open może być zainstalowany na komputerze, na którym jest już inna starsza wersja pakietu, np. Office 2003
W przypadku wystąpienia problemów ze zgodnością a co za tym idzie niemożliwością otworzenia jakiegoś pliku w nowej wersji, użytkownicy będą mogli skorzystać ze starszego programu pakietu i bez problemu kontynuować pracę.

Programy biurowe wchodzące w skład pakietu Office 365 ProPlus Open

Word tworzenie i edycja dokumentów
Excel przygotowywanie, tworzenie, modyfikacja, formatowanie arkuszy kalkulacyjnych
PowerPoint tworzenie i wyświetlanie prezentacji multimedialnych
OneNote tworzenie i organizowanie notatek
Outlook program do obsługi kont pocztowych zawierający narzędzia zarządzania wiadomościami e- mail,kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi
Publisher aplikacja służąca do przygotowywania materiałów marketingowych (np. wizytówek, folderów, gazetek) oraz pozwalająca na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci Web oraz przesyłanie pocztą e-mail.
Lync komunikator firmowy umożliwiający wysyłanie wiadomości błyskawicznych, organizowanie spotkań audio i wideo, wyświetlanie informacji o dostępności użytkowników, itd.
InfoPath Designer przygotowywanie zaawansowanych formularzy elektronicznych do wprowadzania danych
InfoPath Filler aplikacja służąca do wypełniania pustych formularzy
Access tworzenie baz danych oraz aplikacji baz danych

Office 365 ProPlus

Dodatkowe narzędzia biznesowe

Pakiet ProPlus Open posiada szereg dodatkowych zaawansowanych narzędzi analizy biznesowej, których nie ma w innych wersjach Office:
Database Compare, Excel Spreadsheet Compare, Excel Spreadsheet Inquire, Office Telemetry, Power Map, Power Pivot, Power Query, Power View.