Microsoft Outlook - Kalendarz Exchange

Foldery publiczne w Microsoft Exchange 2013 zostały całkowicie przebudowane zarówno do strony serwera jak i od strony aplikacji klienckich, szczególnie duże zmiany zostały wprowadzone w obsłudze folderów publicznych przez przeglądarkę. W tym artykule przedstawimy skrótowo obsługę folderów na przykładzie klienta poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2013 oraz usługi OWA (Outlook Web App – dostępu do serwisu Exchange poprzez przeglądarkę).

Domyślnie Microsoft Outlook 2013 nie wyświetla folderów publicznych.

Domyślny widok folderów w programie MS Outlook 2013

Aby więc móc z nich korzystać musimy najpierw uruchomić wyświetlanie folderów w samej aplikacji. W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę trzech kropek na dole ekranu tuż obok „Zadania”. Pojawia się nam okienko, w którym wybieramy zakładkę „Foldery”.

Wyświetlanie folderów publicznych w programie MS Outlook 2013

Od teraz Outlook będzie wyświetlał foldery publiczne w lewej części ekranu.

Widok folderów publicznych w programie Outlook 2013

Teraz możemy już korzystać z folderów publicznych. Możemy dodawać nowe elementy, edytować istniejące – wszystko oczywiście w ramach posiadanych uprawnień.

Foldery publiczne w programie Outlook 2013

Warto wspomnieć, że możemy korzystać z szerokiego zakresu typów elementów w folderach publicznych w Outlooku 2013. Mogą to być przede wszystkim:

  • wiadomości pocztowe
  • dziennik
  • kalendarz
  • kontakty
  • notatki
  • zadania

Foldery publiczne w Outlooku 2013 - Microsoft Exchange 2013

Przejdźmy teraz do OWA. Sprawdźmy jak wygląda dostęp do folderów publicznych przez przeglądarkę www.
Logujemy się do OWA.

Outlook Web App 2013

Aby zobaczyć foldery publiczne, klikamy prawym przyciskiem myszy po lewej stronie na „Ulubione” i wybieramy „dodaj folder publiczny”.

Dodawanie folderu publicznego do obszaru Ulubione w OWA 2013

Rozwijamy drzewo katalogów i wybieramy interesujący nas folder.

Widok folderów publicznych w programie Outlook Web App 2013

Możemy teraz otwierać i tworzyć nowe dokumenty w dodanym folderze publicznym.

Foldery publiczne w OWA 2013

Spróbujmy teraz dodać do widoku w OWA folder publiczny typu kalendarz. Postępujemy podobnie: „Ulubione”, „dodaj folder publiczny” i wybieramy z hierarchii folder publiczny typu kalendarz.

Folder publiczny typu kalendarz w programie Outlook Web App 2013

Jednak tym razem nie możemy kliknąć „dodaj”, ponieważ przycisk jest wyszarzony. Pojawił się natomiast komunikat „Tylko publiczne foldery poczty mogą zostać dodane do ulubionych”.
W przypadku folderów publicznych typu kalendarz lub kontakt, aby korzystać z nich w OWA, musimy postąpić inaczej. Każdy folder publiczny, który chcemy żeby był widoczny w OWA, musimy najpierw oznaczyć jako ulubiony w Outlooku a także przynajmniej raz otworzyć jego zawartość.
Klikamy prawym przyciskiem myszy w Outlooku na wybrany folder publiczny i wybieramy z menu kontekstowego „Dodaj do ulubionych”.

Dodawanie do ulubionych folderu publicznego typu kalendarz - Outlook 2013

Domyślnie nazwa pod jaką będzie widoczny w ulubionych nasz folder publiczny (w tym przypadku Kalendarz Publiczny) jest taka sama jak nazwa folderu. Możemy jednak zmienić ją według uznania.

Folder publiczny typu kalendarz w programie MS Outlook 2013

Dodatkowo przyciskiem „Opcje” otwieramy listę konfigurowalnych ustawień, które możemy zmieniać.

Opcje dodawania folderów publicznych do obszaru Ulubione w programie Outlook 2013

Po wykonaniu powyższych czynności, w Outlooku w „Ulubionych” pojawił się nam „Kalendarz Publiczny”.

Folder publiczny typu kalendarz w programie Outlook 2013

Teraz, gdy już otworzyliśmy kalendarz publiczny w Outlooku, możemy sprawdzić czy uda się nam otworzyć go w OWA. Jednak tym razem nie będziemy go dodawać do ulubionych w OWA, tylko przejdziemy do zakładki „Kalendarz”. Pojawił się nam nowy kalendarz publiczny w zakładce „INNE KALENDARZE”.

Folder publiczny typu kalendarz w OWA 2015

Podobnie możemy postąpić dodając do ulubionych w Outlooku kontakty z folderów publicznych. Będą wówczas widoczne w OWA.

Folder publiczny typu Kontakty w OWA 2013

Teraz możemy używając OWA dodać nowy kontakt do kontaktów w folderze publicznym.

Tworzenie kontaktu w folderze publicznym typu Kontakty w OWA 2013

Podajemy wszystkie niezbędne informacje.

Tworzenie kontaktu w folderze publicznym typu Kontakty w programie Outlook Web App 2013

Pojawił się nam nowy kontakt w folderze publicznym.

Folder publiczny typu Kontakty w programie Outlook Web App 2013

Ten sam kontakt możemy zobaczyć w Outlooku.

Folder publiczny typu Kontakty w programie MS Outlook 2013

Niestety nie wszystkie typy folderów publicznych są dostępne w OWA. Oprócz standardowych folderów typu poczta, na chwilę pisania tego artykułu, możemy tylko używać kalendarzy i kontaktów.