W Ergonet.pl oferujemy możliwość dodawania automatycznych profesjonalnych podpisów i stopek adresowych bezpośrednio na serwerze Microsoft Exchange eliminując w ten sposób potrzebę konfigurowania ich na każdym komputerze klienckim z osobna. Dzięki podłączeniu stopek serwerowych, użytkownicy nie będą już musieli więcej pamiętać o każdorazowym dodawaniu podpisu zdefiniowanego w Outlooku, a co za tym idzie ewentualnego niedodania stopki lub w przypadku więcej niż jednego podpisu wybrania tego niewłaściwego. Automatyczny podpis i stopka będą dołączały się również do wiadomości wysyłanych z urządzeń mobilnych.


Kodeks Spółek Handlowych (Art. 206. § 1, Rozdział 3 Organy spółki) wymaga od spółek prawa handlowego podawania we wszystkich pismach (w tym również w wiadomościach e-mail) takich informacji jak:

  • nazwa spółki, jej siedziba i adres,
  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • wysokość kapitału zakładowego.

Dlatego aby spełnić wymogi prawne w komunikacji elektronicznej, stworzyć profesjonalny wygląd firmowej korespondencji, a także zapewnić wygodę pracownikom warto pomyśleć o ofercie Ergonet.pl.
Niezależnie od tego czy wiadomość wysłana zostanie przez przedstawiciela handlowego ze smartfona, przez innego użytkownika z OWA, czy też kogoś korzystającego z któregoś klienta poczty– wszystkie maile są stemplowane na serwerze stopkami w odpowiednim formacie (HTML lub RTF lub Plain Text).

Stopki z grafiką

Aplikacja wykorzystywana do zarządzania podpisami, stopkami oraz notami prawnymi na serwerach Microsoft Exchange w Ergonet.pl pozwala na dodawanie obrazków, np. logotypów firmowych, bannerów, a nawet zdjęć użytkowników. Dzięki możliwości dodawania grafiki istnieje możliwość używania centralnie aktualizowanych stopek e-mail w celach reklamowych.

Miejsce wstawiania stopki w wiadomości

Stopkę można dodać w pierwszej wiadomości w pełnej wersji – zawierającej wszystkie niezbędne dane teleadresowe i logo, a w kolejnych odpowiedziach dodawać tylko jej wersję skróconą zawierającą niezbędne informacje. Możemy też zdecydować o miejscu wyświetlania stopek adresowych w wiadomości e-mail.

Spersonalizowane stopki adresowe

Treść stopki pobierana jest z Active Directory, w którym uzupełnia się takie dane jak: nazwa firmy, nazwa działu, pełnione stanowisko, adres, telefon itp. Osoba administrująca firmową pocztą może łatwo i szybko edytować dane pracowników dzięki czemu pobierana treść jest zawsze aktualna. Każdy użytkownik może mieć spersonalizowany podpis, zawierający jego konkretne dane personalne, tytuł zawodowy, zajmowane stanowisko, dział, a nawet oddział firmy.