Windows Server 2012 R2 - Microsoft Active Directory

Firmy, które mają wdrożoną własną usługę katalogową Active Directory mają możliwość dwukierunkowej synchronizacji danych z Microsoft Active Directory, z którego korzystają usługi świadczone przez Ergonet.pl.
Dzięki temu, użytkownicy przyzwyczajeni do korzystania z jednego hasła logowania do aplikacji, których używają na co dzień w pracy nie będą zmuszeni do używania innego hasła dostępowego do aplikacji w Chmurze Ergonet.pl Mechanizm jednokrotnego logowania do wszystkich usług, czyli tzw. Single Sign-On jest coraz częściej wdrażany w przedsiębiorstwach w celu zapewnienia nie tylko wygody pracownikom , ale także zapewnienia możliwości centralnego zarządzania bazą ich uwierzytelniania i autoryzacji przez administratorów IT.


Uwierzytelnienie (ang. authentication) to proces weryfikacji tożsamości, który odbywa się za pomocą wprowadzenia loginu i hasła do danej usługi. Autoryzacja z kolei to proces, który następuje już po rozpoznaniu użytkownika jako istniejącego w systemie i polega na weryfikacji jego uprawnień do określonych zasobów.

Synchronizacja haseł firmowych z hasłami do naszych usług

Ergonet.pl umożliwia synchronizację zawartości katalogów usługi Active Directory Państwa organizacji z usługą Active Directory uruchomioną w chmurze Ergonet.pl. Oznacza to uproszczone zarządzanie użytkownikami i ujednolicone zarządzanie hasłami i politykami haseł dla aplikacji lokalnych i usług świadczonych przez nas.
Od momentu wdrożenia synchronizacji firmowego AD z AD chmurowych usług Ergonet.pl użytkownicy muszą „pamiętać” już tylko jedno hasło i mogą logować się nim do wszystkich aplikacji wykorzystywanych w pracy. Z pewnością lepiej jest ustawić jedno bardziej skomplikowane „silne” hasło i je zapamiętać, niż korzystać z różnych haseł do różnych aplikacji. Poza tym, SSO jest niewątpliwą korzyścią dla samych administratorów, którzy zamiast poświęcać czas na przyjmowanie zgłoszeń użytkowników z prośbą o reset hasła, wygenerowanie nowego i pomoc w dostępie do aplikacji mogą skupić się na innych ważniejszych zadaniach. Oprócz tego administratorzy mają wreszcie skuteczne narzędzie do centralnego zarządzania polityką haseł wszystkich pracowników. Mogą narzucić użytkownikom wymogi generowania haseł o określonej strukturze oraz wymusić ich okresową zmianę aby zagwarantować bezpieczeństwo firmowych danych.

Dodatkowe korzyści

Narzędzie do synchronizacji, które oferujemy w Ergonet.pl to nie tylko możliwość uproszczonego logowania dla Twoich pracowników, ale również możliwość wykonywania podstawowych operacji związanych z zarządzaniem kontami poczty Microsoft Exchange bez konieczności logowania się do panelu HostAdmin. Administrator IT Twojej firmy będzie mógł bezpośrednio z poziomu firmowego Active Directory:

  • zakładać nowe skrzynki pocztowe
  • zmieniać hasła
  • zmieniać adresy podstawowe e-mail
  • wyłączać skrzynki
  • zmieniać informacje kontaktowe użytkowników
  • zmieniać plany hostingowe
  • oraz ukryć adres w książce adresowej jeśli zajdzie taka potrzeba.

Procedura wdrożenia

Uruchomienie usługi wymaga instalacji i konfiguracji usługi do synchronizacji AD po stronie klienta. Specjaliści Ergonet.pl służą swoją pomocą i poradą na każdym etapie wdrożenia aplikacji. Jeśli chodzi o wymagania techniczne, usługa jest kompatybilna ze wszystkimi wersjami Windows Server od Windows Server 2008 do Windows Server 2012 R2.