Ergonet VMware Cloud Verified

Bezpieczeństwo danych i łatwy dostęp do informacji dla ADO

Minął kolejny miesiąc od wejścia w życie RODO. Umacnia się w nas wszystkich świadomość, jak ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych. Choć nowy urząd wydłużył czas na powoływania IOD, warto już dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić by łatwiej było wypełniać zobowiązania RODO i współpracować z IOD? Jednym z pomysłów jest współpraca z chmurą Ergonet.

Chmura Ergonet wykorzystuje VMware, Windows Server 2016, SUSE Linux Enterprise Server oraz wiodące rozwiązania open source. Spełnia najwyższe standardy i zawiera komponenty przydatne z punktu widzenia Administratorów Danych Osobowych. W poprzednim artykule omówiliśmy ich pierwszą część. Dziś szerzej opiszemy kolejny pakiet naszych udogodnień.

Jednym z największych wyzwań, jakie rozporządzenie UE oraz nasza ustawa stawia przed firmami-Administratorami Danych Osobowych jest monitorowanie bezpieczeństwa IT oraz jego dokumentowanie. Firmy-Administratorzy Danych, korzystający z naszych usług, mogą w łatwiejszy sposób realizować swoje obowiązki, dzięki przydatnym elementom naszego środowiska.

Bezpieczeństwo: backup z szyfrowaniem danych i z usługą disaster recovery

To rozwiązanie jednego z wiodących dostawców Veeam. Usługi zaawansowanych kopii zapasowych udostępniamy Klientom, którzy posiadają swoje oprogramowanie Veeam lub firmom bez licencji. Backup oraz usługi przywracania środowiska IT proponujemy w ramach miesięcznych abonamnetów, rozliczanych jak najkorzystniej z punktu widzenia klientów (np. sprzedaż pojedynczych maszyn wirtualnych, bez minimalnych limitów).

Jak to działa? Więcej…

Bezpieczeństwo: system do zarządzania informacjami o danych (SIEM)

Ergonet posiada zaawansowany system klasy SIEM. System obejmuje raportowanie o wszelkich wydarzeniach związanych z dostępem do danych. Rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo i wygodę w nadzorze. Pochodzące z niego dane mogą stanowić źródło wiedzy dla Administratorów Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo: zaawansowany monitoring prób ataków, ich identyfikacji oraz skutecznego blokowania

Elementem środowiska i chmury Ergonet są systemy IPS oraz IDS. To rozwiązania sieciowe podnoszące bezpieczeństwo infrastruktury. Służą wykrywaniu i blokowaniu prób ataków w czasie rzeczywistym. Mogą stanowić źródło wiedzy dla Administratorów Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo: dodatkowe uwierzytelnianie poczty e-mail

DomainKeys Identified Mail (DKIM) to rozwiązanie, które umożliwia odbiorcy maila potwierdzenie, ze otrzymał wiadomość od właściciela adresu mailowego.

Podczas wysyłania maila serwer pocztowy umieszcza w nagłówku wiadomości zaszyfrowane informacje. Do tego procesu wykorzystywany jest klucza asynchroniczny. Serwer pocztowy odbiorcy pobiera z rekordu DNS domeny nadawcy, informacje umożliwiające rozszyfrowanie danych. Jeśli następuje odczyt, odbiorca ma pewność, że mail jest wysłany przez nadawcę.

DKIM nie blokuje możliwości wysyłania niepodpisanych wiadomości, jednak różnicę (mail wiarygodny/ niewiarygodny) odbiorca może dostrzec od razu.

Bezpieczeństwo: testy penetracyjne na żądanie

To rozwiązanie do kontrolowania odporności i podatności sieci na próby przełamania zabezpieczeń. Testy przeprowadzają nasi doświadczeni inżynierowie ds. sieci na życzenie Klientów.

Zapraszamy do Ergonet.pl! Napisz do nas…