Szyfrowanie i podpisywanie poczty elektronicznej – Część II

Eksportowanie certyfikatu i konfiguracja programu pocztowego Outlook

W pierwszej części artykułu opisującego szyfrowanie poczty przedstawiono zarys kryptografii oraz proces pozyskiwania certyfikatu. W drugiej części opisano eksportowanie kluczy wraz z certyfikatem oraz czynności związane z konfigurowaniem programu pocztowego Outlook.
Aby móc podpisywać elektronicznie wiadomości e-mail, a także umożliwiać ich szyfrowanie, trzeba odpowiednio skonfigurować program pocztowy. Musimy wskazać certyfikat, który będzie używany do podpisu oraz szyfrowania danych. Trzeba go zaimportować i przypisać do profilu poczty. W dalszej części artykułu przedstawiono konfigurację krok po kroku, aplikacji klienta poczty elektronicznej na przykładzie oprogramowania Microsoft Outlook 2013. Niezbędny do tego będzie certyfikat użytkownika w postaci najlepiej kopii zapasowej certyfikatu .p12 z przydzielonym hasłem zabezpieczającym. Kopię zainstalowanego w systemie certyfikatu możemy wykonać otwierając menu certyfikaty w przeglądarce internetowej, wybierając odpowiedni certyfikat, a następnie klikając „kopia zapasowa”. Należy podać wówczas ścieżkę zapisu pliku oraz hasło zabezpieczające eksportowane do kopii dane.

Szyfrowanie i podpisywanie poczty elektronicznej – Część I

W pierwszej części artykułu omawiającego szyfrowanie i uwiarygodnianie poczty elektronicznej, oprócz zarysu kryptografii stosowanej, przedstawiono pokrótce proces uzyskiwania certyfikatu za pośrednictwem urzędu certyfikacji. Kolejne części opisują eksportowanie certyfikatu wraz z kluczami z przeglądarki internetowej, konfigurację programu pocztowego oraz pokazują jak wygląda podpisywanie i szyfrowanie wysyłanych wiadomości.

Microsoft Outlook - Kalendarz Exchange

Zabezpieczanie i odzyskiwanie informacji w Exchange 2016 – archiwizacja i journaling

W pierwszej części artykułu zostały opisane mechanizmy zabezpieczania i odzyskiwania informacji w MS Exchange 2016 na poziomie serwerów, baz danych, skrzynek pocztowych oraz poszczególnych wiadomości. W części drugiej artykułu, przedstawiono kolejne funkcje Microsoft Exchange 2016 związane z zarządzaniem zabezpieczaniem danych. Są to In-Place Archiving, Journaling oraz In-Place Hold i Litigation Hold.

Zabezpieczanie i odzyskiwanie informacji w Exchange 2016 – przywracanie danych

Kolejne wersje oprogramowania Microsoft Exchange, dają coraz większe możliwości zarządzania zabezpieczaniem przed utratą informacji, jak i coraz lepsze możliwości odzyskiwania i przywracania elementów usuniętych. Zabezpieczanie danych przed bezpowrotnym skasowaniem oraz przywracanie danych odbywa się na wielu poziomach systemu. W dalszej części artykułu oraz w jego drugiej części, opisano przegląd możliwości ochrony danych na przykładzie Exchange 2016. Pierwsza część artykułu wyjaśnia mechanizmy ochrony serwerów i baz danych a także zabezpieczeń skrzynek pocztowych oraz wiadomości. Przedstawiono w niej sposoby odzyskiwania danych skasowanych na różnych poziomach aplikacji z uwzględnieniem usługi Single Item Recovery.

Exchange2013

Foldery Publiczne Exchange 2013 – Outlook oraz OWA

Foldery publiczne w Microsoft Exchange 2013 zostały całkowicie przebudowane zarówno do strony serwera jak i od strony aplikacji klienckich, szczególnie duże zmiany zostały wprowadzone w obsłudze folderów publicznych przez przeglądarkę. W tym artykule przedstawimy skrótowo obsługę folderów na przykładzie klienta poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2013 oraz usługi OWA (Outlook Web App – dostępu do serwisu Exchange poprzez przeglądarkę).

Microsoft Outlook - Kalendarz Exchange

Masz pytania ?